Studiemestring Trondheim

16

feb
lør
20:29

Samtale

​Trenger du noen å snakke med? Campus Trondheim og studentsamskipnaden i Trondheim har flere tilbud som du som student kan benytte deg av. 

Business teamwork.jpg

Studiekonsulent

Trenger du veiledning i forhold til studiegjennomføring, progresjon eller lignende? Ta kontakt med en av våre studiekonsulenter, for å få veiledning, tips og råd.

Helsesøster

Er du stressa, sover dårlig eller har plagsomme bekymringer? Kom til helsesøster på campus for en samtale. Helsesøster Merete eller Monica kan kontaktes på telefon: 988 66 382 / 930 93 965 eller mail: merete.kjeldstad@sit.no - monica.brun.lokkeberg@sit.no

Studentprest

Studentprestene tilbyr samtaler til alle som ønsker noen å snakke med. Vi pleier å si at vi er der når livet blir for stort eller for lite. Du bestemmer hva samtalen skal handle om. Vi har taushetsplikt og tid.

Karriererådgiver

Trenger du hjelp til jobbsøking? Eller lurer du på veien videre etter endt studie? Ta kontakt med Karriererådgiver på campus for en prat.

Studentsamskipnaden i Trondheim (Sit)

Dersom du har betalt semesteravgift kan du bestille time hos Psykososial helsetjeneste. Dette er et lavterskeltilbud over kortere tid. Dine behandlere vil være psykologer, psykiatriske sykepleiere eller kliniske sosionomer.

Last Modified: 18.09.2017 02:13