Studentlivet i Trondheim

16

feb
lør
21:28

Studenter og rus

​Studietiden er en sosial og festlig periode i mange studenters liv. Og slik skal det være! Mange danner livslange vennskap. Samtidig vet vi at en del studenter er i faresonen til å utvikle et farlig drikkemønster.

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) fra 2014 viser at en stor andel av studentene i Trondheim har et risikofylt alkoholkonsum. I 2015 tok derfor campus Trondheim, i samarbeid med Kompetansesenter for Rus (KORUS) og Sit, i bruk det internettbaserte selvskåringsverktøyet Optimal student. Her kom det frem at omtrent 1/3 av studentene har et risikofylt alkoholkonsum.

Dette vil vi gjøre noe med, og Handelshøyskolen BI har i samarbeid med studentforeningen BIS fokus på alkoholfokusfrie arrangementer og lykkepromille.

Prosjekt lykkepromille er et alkoholforebyggende prosjekt med studenter som målgruppe. Deres mål er å redusere de negative konsekvensene av alkohol i studentmiljøet. 

Har du et risikofylt alkoholkonsum? 

Last Modified: 11.08.2016 17:26