16

feb
lør
20:38

Retninglinjer for godt læringsmiljø

​For å skape et positivt læringsmiljø har vi i samråd med studentene utarbeidet felles spilleregler i auditoriet

  • Forbered deg til forelesning.
  • Kom til rett tid i alle timer.
  • Mobiltelefonene slås helt av.
  • Sosiale media-fri sone.
  • Bærbar PC brukes kun faglig.
  • Vis hensyn til dine medstudenter.

Småprating, spising, avislesing og mobilbruk forstyrrer. Må du forlate forelesningen, gjør du dette i pausene.

Last Modified: 12.11.2014 09:06