Studiemestring Stavanger

16

feb
lør
21:19

Kurs

​Å benytte seg av ulike kurstilbud, kan høyne ditt læringsutbytte her på BI Stavanger. Få flere kunnskaper i Excel, lær deg mer om referanseteknikk og få nyttig tips tilknyttet bacheloroppgaven.

Excelkurs

Excel er et godt verktøy både under og i etterkant av din studietid. Dette kurset har som hensikt å gi deg en kort praktisk innføring, med et spesielt fokus på hvordan Excel kan være nyttig med tanke på gjennomføring av bacheloroppgaven.

excel-intro.PNG 

Kurset omhandler følgende temaer:

  • Grunnleggende Excel
  • Sortering av store mengder data
  • Simulering av modeller (makro)
  • Nåverdimetoden (finans)
  • Mer avanserte funksjoner

Datoer publiseres fortløpende.

Biblioteket i Stavangers kurstilbud

 

Det tilbys kurs i referanseteknikk og introduksjon til bibliotekets ressurser til alle førsteårs studenter. Det blir en gjennomgang av referansestadarden som BI anbefaler og oppgaver tilknyttet dette. I tillegg blir det vist hvordan man søker i Oria, bibliotekets katalog, samt hvor man finner de ulike databasene med blant annet bedriftsinformasjon og tidsskriftsartikler.

Det blir gitt en dypere innføring i bruk av kilder og kildekritikk tredje året. Det er fokus på hvordan man skal vurdere om det er en god eller dårlig kilde i forhold til oppgaven som skrives. Det blir gitt øvingsoppgaver i hvordan man setter opp en referanse for ulike typer kilder. I forlengelse av dette kurset er det tilbud om kurs i referanseverktøyet EndNote Web som kan brukes til å holde orden på referanser som brukes i oppgavene.

Det vil på tredje året bli gitt en dypere innføring i hvordan man kan strukturere søk i ulike databaser for å få treff på relevant informasjon i forhold til valgt problemstilling. Dette er et to timers kurs hvor det er mulighet til å få hjelp til å finne litteratur til bacheloroppgaven. 

Kalkulatorkurs

Kalkulatorkurs gis som en integrert del av undervisningen i Beriftsøkonomisk analyse og Bedriftsøkonomi og finans. 

Matte-camp

Matte-camp er et lavterskel tilbud for deg som trenger å styrke matte kunnskapene. Det blir fokusert på basis regneferdigheter og mye oppgaveløsning. 
Datoer for Matte-camp finner du på itslearning. 

Studiemestring

Kurs i Studiemestring tilbys på høstsemesteret. Kurset omhandler ulike studieteknikker og skrivehjelp.
Dato for kurs oppgis på itslearning. 


Last Modified: 18.09.2017 09:35