Studentlivet i Stavanger

16

feb
lør
20:29

Studentforening BIS

​​BI Studentsamfunn (BIS) er de lokale BI-skolenes studentforening i Bergen, Trondheim, og Stavanger. BIS består av studenter som jobber for studentene og har kjerneverdier i fag, politikk og trivsel, som er styrende for alt arbeid i organisasjonen.

BIS_720PX.png

BIS Stavanger består i dag av 13 styre-og lederverv samt 8 undergrupper. Deres kontorer er lokalisert i 2. etg. i inngangspartiet til gruppearealet.

Styret og ledelsen:
- Leder
- Markedsansvarlig
- IT/Kommunikasjonsansvarlig
- Økonomiansvarlig
- Sosialt ansvarlig
- Fagansvarlig
- Kontroll- og vedtekts komité (KVK)
- Valgkomité
- Redaktør
- Kro ansvarlig
- Leder for Eiendomsmeglergruppen (EMG)
- Næringslivsansvarlig (NLD)
- Idrettsansvarlig

Undergrupper:
- Kro gjengen
- Sosialgruppen
- EMG-gruppen
- NLD-ansvarlige
- Kommunikasjonsgruppen
- Aksjeklubben
- Markedsgruppen
- ØAF-gruppen

Finn kontaktinformasjon og les mer om BIS på www.bis.no/stavanger.

Last Modified: 27.07.2016 13:38