20

feb
ons
00:53

#Bry deg på BI

Hvordan har du det sånn egentlig? Hvordan er det å være student på BI? Opplever du selv utfordringer med å være student? Eller kjenner du noen som trenger en klem? I forbindelse med «Verdensdagen for psykisk helse» 10.oktober ønsker vi å sette fokus på studentenes psykiske helse gjennom kampanjen «Bry deg på BI». 

 

Studenters psykiske helse

Gjennom kampanjen «Bry deg på BI» håper Studentpartner å bidra til åpenhet, kunnskap dialog rundt temaet. Temaet for verdensdagen er i år "… fordi livet forandrer seg …". Det handler om at små og store endringer er en naturlig del av livet, men at trygghet på egen identitet, tilhørighet og meningsfulle aktiviteter bidrar til bedre psykisk helse, noe som også betyr at man er sterkere rustet til å møte disse endringene. I løpet av studietiden møter alle studenter denne typen endringer som gjør at livet kan føles utfordrende i perioder. 

Kari Jussi Lønning, leder i SIO Helse forteller at: «Vi ser av SHoT 2014 at 16 % av studentene nasjonalt forteller at de opplever seg ensomme og hele 10 % oppgir å ha et svakt sosialt nettverk. Fra en metaanalyse finner vi at ensomhet for eksempel er like belastende for vår helsesituasjon som å røyke 15 sigaretter om dagen eller ikke trene og være overvektig.» Det er med andre ord gode grunner til å sette fokus på disse utfordringene.

Tilbud gjennom Studentpartner og SIO Helse

Som student på BI har du til enhver tid mulighet til å benytte deg av Studentpartners samtaletilbud og andre studiemestringstilbud. Vi har åpen dør i C3 og tar imot studenter som har både store og små utfordringer som de ønsker å snakke om. Du kan også ta kontakt på studentpartner@bi.no. 

Både SIOs Rådgivningstjeneste og psykologtjeneste kan du henvende deg direkte til som student. På BI har vi også Studentprest som tilbyr samtale for de som ønsker det.

Last Modified: 03.04.2017 13:27