20

feb
ons
00:43

Bachelor, Master, Executive-områder

Ulike studentgrupper har egne samlings- og læringsarealer, og bachelor-, master- og executive-studenter har alle sine egne, definerte områder i bygget. 


 

 

Arkitekten for BIs bygg i Nydalen har vært bevisst på at forskjellige miljøer og personligheter skal møtes og trives. I planleggingen er det tatt hensyn til at ulike grupper har ulike behov. Bygget er åpent og lyst og innbyr til at alle skal kunne møtes, samtidig som det er avsatt arealer for forskjellige studentgruppers behov.

Bachelorstudentene
Bachelorstudentene har sine naturlige møtepunkter i plan 2 i B blokken. Auditoriene og klasserommene som primært blir brukt av bachelorstudentene befinner seg i samme blokk, men i plan 1 og U1.

Lokalene brukes av studentene på alle BIs bachelorstudier og høyskolekurs både på dag- og kveldstid.

I plan 2 har studentgruppene bachelor, master og executive hver sine naturlige møte- og studieplasser i områdene som ligger i tilknytning til auditoriene og klasserommene.

Masterstudentene
Masterstudentene har sine møteplasser i plan 2 i C-blokken. Møteplassene ligger i naturlig tilknytning til auditoriene og klasserommene på plan U1 og 1 i denne blokken. I tillegg til alle studentarbeidsplassene i bygget har studentene på Masterstudiet sine egne stille lesesalsplasser i U1 i B-blokken. I indre del av B-blokken i 6 etasje finnes leseplasser og gruppearbeidsplasser for studenter på programområdene MSC, MM, EMBA, 4. og 5. året SIVØK, samt stipendiatene. Egen kode fungerer som adgang til området

Executivestudentene
Det store møteområdet i plan 2 i A-blokken brukes av etter- og videreutdanningsstudentene på BIs lederprogrammer på bachelor og masternivå, samt studentene på BIs bransjekurs- og programmer. Området ligger i direkte tilknytning til klasserommene og auditoriene som er tilrettelagt for disse studentene. I indre del av B-blokken i 6 etasje finnes leseplasser og gruppearbeidsplasser for studenter på programområdene MSC, MM, EMBA, 4. og 5. året SIVØK, samt stipendiatene. Egen kode fungerer som adgang til området

I direkte tilknytning til læringsarealene finnes en egen resepsjon der du kan få hjelp og råd, kaffe samt kopitjenester. Her finner du også garderobe og et avlåst koffertrom.

Last Modified: 28.01.2016 12:59