20

feb
ons
00:18

Auditorium og leseplasser

Bygget er skreddersydd for undervisningsvirksomhet, med fleksible planløsninger som gjør det mulig å tilby ulike former for pedagogikk. 20 auditorier av varierende størrelse, 28 klasserom, samt gruppearbeidsrom, bibliotek, PC-rom og lesesalsplasser gir både studenter og undervisningspersonell gode fasiliteter.

 Bygget rommer 20 auditorier av varierende størrelse. Disse er lagt til planene U1, plan 1 og plan 2. Tilsammen er det 3850 plasser i auditoriene.

I tillegg har bygget 28 klasserom. Disse er primært lagt til plan 2. Tilsammen er det 1384 plasser i klasserommene.

Undervisningslokalene er lagt til byggets tre nederste plan. I tilknytning til undervisningsrommene er det satt opp gruppearbeidsplasser og pc-terminaler.

Gruppearbeidsplasser

 

  • Det er gruppearbeidsplasser i plan U1, plan 1, plan 2 og i biblioteket.
  • Biblioteket har 1800 ulike studentarbeidsplasser, hvorav ca 500 er gruppearbeidsplasser. I tillegg finnes 46 grupperom.
  • Gruppearbeidsplasser for studenter på programområdene MSC, MM, EMBA, 4. og 5. året SIVØK, samt stipendiater -  finnes i indre del av B-blokken i 6. etasje i biblioteket.
  • Sosial læring handler om å jobbe sammen om å løse problemstillinger, bygge team, fordele arbeid, dele kunnskap, diskutere standpunkter, lære om seg selv og lære av andre.
 

Lesesalsplasser

 
  • Biblioteket har 1800 ulike studentarbeidsplasser, hvorav ca 500 er leseplasser
  • Leseplasser for studenter på programområdene MSC, MM, EMBA, 4. og 5. året SIVØK, samt stipendiater -  finnes i indre del av B-blokken i 6. etasje i biblioteket.

PC undervisningsrom

  • Bygget har 1 PC-undervisningsrom. I tillegg vil det utplasseres ca 250 pc-er i biblioteket.
  • Biblioteket har dessuten 9 audiovisuelle rom og kursopplæringsrom.

Last Modified: 03.11.2015 13:36