Studiestart Bergen

16

feb
lør
20:33

Studer smart!

Du har en spennende og lærerik studietid i vente, men overgangen fra elev til student kan by på utfordringer, og vi ønsker å bidra til at du får en flying start på din nye studiehverdag.

Gode studievaner er viktig å etablere tidlig, og i løpet av de første undervisningsukene vil det bli gjennomført klassevise samlinger hvor du vil bli del av en mindre gruppe som blir ledet av en mentor. Mentorene er studenter som er på sitt andre eller tredje år i studieløpet. De har oppnådd gode resultater gjennom kontinuerlig og hardt arbeid, og de vil dele sine erfaringer, råd og tips om hvordan du kan innarbeide deg gode studieteknikker for å mestre ulike fag i studieløpet ditt.

Studer smartere er blitt til etter initiativ fra studentene selv for å gi deg en best mulig start på din studietid. Dette er et tilbud som de selv ønsker var tilgjengelig når de startet sine studier.

studer smart.JPG 

Samlingene vil foregå i løpet av de første undervisningsukene, totalt 4 samlinger på 2 timer hver. I tillegg vil det være en samling tett opp mot eksamensperioden.

Det vil være både et sosialt og et faglig fokus på disse samlingene. Det vil være en arena hvor du kan bli bedre kjent med dine medstudenter, og få gode tips og råd til hvordan du kan mestre studiene best mulig.

Alle nye studenter ved campus Bergen får tilbud om å delta på disse samlingene. Mer informasjon kommer nærmere studiestart, og vi ber derfor alle om å sjekke mailboksen sin i begynnelsen av august for mer informasjon om tid og sted.

Velkommen som ny student hos oss, vi gleder oss til å se deg!


 

Last Modified: 21.08.2017 11:07