16

feb
lør
20:50

Valgkurs og fordypninger høsten 2018

​​​Studenter på 2. og 3. studieår (unntatt eiendomsmegling) skal i perioden 10.-20. juli velge valgkurs eller fordypning.

 Hva må jeg gjøre?

Registrering av valgkurs og fordypninger skal gjøres i "Utdanningsplanens kursdel" som ligger under "Utdanningsplan"på @BI. Når du skal gjøre dine valg i @BI, vil du få opp alle valgkurs som er mulige for deg. Du vil da kunne klikke på kurskoden og få opp en kursbeskrivelse for faget. Det er viktig at du setter deg godt inn i innholdet i denne for fag du setter opp som dine prioriteter. Det er ikke mulig å bytte valgkurs så det er viktig at du gjør et godt forarbeid når du skal velge.

Du kan endre ønskene dine så mange ganger som du vil i løpet av denne perioden. Fra medio august vil du kunne se hvilket valgkurs / fordypning du har fått tildelt på @BI.

Viktig: dersom du skal ha kurset SPÅ2901 Int .cultural com. in English og ønsket valgkurs kolliderer med tildelt gruppe, så vil det bli mulighet for å få byttet gruppe i SPÅ2901 ved semesterstart. Ingen andre bytter vil bli innvilget.

Vedlagt følger en liste over kursene som settes opp ved BI Bergen høsten 2018. Vi tar forbehold om oppstart og begrenset antall plasser. 

Valgkurs:

ELE3713 Mikroøkonomisk analyse*
ELE3767 Consumer Behavior - nyhet***
ELE3742 Marked, kriser og miljø
ELE3707 Sosiale medier
ELE3743 Personlig økonomi
ELE3714 Personalledelse
ELE3706 Persuasion & Dial. for Leaders
ELE3776 Matematisk analyse
NSA2521 Shipping Management
EXC3603 International Economics
ORG1211 Organisasjonsteori og HRM
KLS3630 Film, TV og digitale medier- nyhet

ELE3637 Internship**

*ELE3713 er kun godkjent for markedsføringsstudenter, ikke for studenter på økonomi og administrasjon.

**ELE3637 Internship tilbys som valgkurs på 15 stp på 3. studieår, se egen informasjon om søknadsprosess til dette kurset på at.bi.

***ELE3767 Consumer Behavior er kun godkjent for studenter på økonomi og administrasjon, eiendomsmegling og økonomi og entreprenørskap.

Fordypninger på 3. studieår:

BST1140 Forretningsutvikling og digitalisering
BST1703 Logistikkledelse- Supply chain management
BST9742 Bedriftsutvikling for SMB
BST1612 Anvendt makroøkonomi
BST2531 Prosjektledelse
BST1410 Human resource management
BST3202 Salgsledelse og personlig salg
BST9502 Økonomistyring og investeringsanalyse

Prosjektledelse, Forretningsutvikling og digitalisering, Bedriftsutvikling for SMB, Logistikkledelse og Human Resource Management kan både studenter som tar Markedsføring og Økonomi/administrasjon velge, mens kun studenter på økonomi og administrasjon kan velge Anvendt makro og Økonomistyring og investeringsanalyse. Salgsledelse og perrsonlig salg kan ikke velges av studenter på økonomi og administrasjon.

I tillegg til disse kursene over er det også mulig å velge programkurs tilhørende alle studieretninger som tilbys ved BI Bergen. Oversikt over disse kursene kan du se ved å gå inn på studieplanen til de ulike Bachelorstudiene i Bergen

Regler for valg av valgkurs:

Kan jeg velge kurs som undervises på nett?

Når må jeg velge valgkurs?

Obs!Dersom du ikke velger valgkurs til høsten innenfor valgperioden kan du henvende deg til ditt studiested etter 4. august. Du vil da måtte velge blant de kursene som det fortsatt er ledige plasser på. Du kan lese mer om frister for valg av valgkurs i studentportalen @BI.

Hvilket valgkurs skal jeg velge?

Obs! Vi gjør deg oppmerksom på at ditt valg av valgkurs også kan ha innvirkning på opptak til videre studier på andre skoler. Det kan være lurt å undersøke opptakskrav og fagkombinasjon med den aktuelle utdanningsinstitusjonen.

Hva skjer om det blir konkurranse om plassene?

Husk at absolutt siste frist for å registrere valgkurs er 20.juli! Dersom du har spørsmål vedrørende valg av valgkurs kan du kontakte oss via e-post på bi-bergen@bi.no


Last Modified: 22.05.2018 09:33