16

feb
lør
20:55

Bacheloroppgaven - velge generell oppgave eller fordypning?

​Lurer du på om du skal skrive generell bacheloroppgave eller fordypningsoppgave på vårsemesteret på ditt 3.studieår?

​Alle studenter på PR og markedskommunikasjon skal velge PRK3676 Bacheloroppgave i kampanjeplanlegging.

Fordypning:

Studenter på økonomi og administrasjon, markedsføringsledelse og retail management har mulighet til å velge fordypning. 3. studieår er det lagt opp til at studentene kan velge et kurs på 15 studiepoeng i høstsemesteret, og skrive en tilhørende Bacheloroppgave på 15 studiepoeng i vårsemesteret. Til sammen vil dette utgjøre en fordypning på 30 studiepoeng, og studentene vil få en påskrift på det endelige vitnemålet om at de har tatt en fordypning i det fagområdet som er valgt. Oppgaven kan kun skrives med studenter på samme fordypning. Se mer informasjon på Studieplan på heltid på atbi om hvilke fordypninger du kan velge blant.

Generell oppgave:

Alle studenter som ikke ønsker en  fordypning, men istedet velger utveksling, internship eller andre valgkurs på 7,5 stp, skriver en generell bacheloroppgave i vårsemesteret:

Studenter  på markedsføringsstudiet velger da:

BTH 3630 Bacheloroppgave - markedsføring

Studenter på økonomi- og administrasjons-studiet velger:

 BTH 3620 Bacheloroppgave - Økonomi og administrasjon. 

Studenter på retail management-studiet velger:

VHL3660 Bacheloroppgave i Retail Management

Dersom du valgte et fordypningskurs på 15 stp i høst men av ulike årsaker ikke ønsker å skrive tilhørende fordypningsoppgave om våren- kontakt oss på bi-bergen@bi.no slik at din utdanningsplan blir oppdatert.

Last Modified: 11.11.2016 13:07