Studier på heltid 2017/18

19

feb
tir
13:53

@BI ER IKKE LENGER I BRUK

Informasjon og linker på disse sidene er utdatert, og må ikke lenger benyttes. Logg inn på ny portal på www.bi.no

Studiemestring

På BI får du tilbud om en rekke studiemestringstilbud. Gjør deg kjent med disse tilbudene slik at du kan få mest mulig ut av studiet!

Kursbeskrivelser

Kursbeskrivelser for studieåret 2018/19 finner du på programmeinfo.bi.no - eller i studieplanen.