Bachelor of Management

16

feb
lør
20:33

Slik bygger du graden din

​Bachelor of Management har en fleksibel studiemodell og du kan til en viss grad bygge opp graden slik du selv ønsker.


Graden består av fire hoveddeler:

 

Valgfrie studiepoeng

90 av de 180 studiepoengene i Bachelor of Management-graden er valgfrie. Det betyr at du kan innpasse inntil 90 studiepoeng høyere utdanning fra BI eller andre høyskoler/universitet i graden (innpassing av kjernefag kommer i tillegg)

Kjernefag

Kjernefagene er den obligatoriske delen av graden som skal sikre deg et faglig grunnlag for videre fordypning. Kurs fra følgende fagområder må være dekket for å få godkjent en Bachelor of Management-grad:

  • Ett høyskole- eller spesialkurs (á 7,5 studiepoeng) innenfor fagområdet Bedriftsøkonomi.
  • Ett høyskole- eller spesialkurs (á 7,5 studiepoeng) innenfor fagområdet Markedsføring.
  • To høyskole- eller spesialkurs (á 7,5 studiepoeng) innenfor fagområdet Strategi, organisasjon og ledelse: Alternativt kan et av disse erstattes med et kurs i prosjektledelse. 

Kursene kan gjennomføres separat eller som en del av årsenhet i bedrifts- eller markedsøkonomi.

Grunnutdanning i ledelse

Kursporteføljen i Grunnutdanning i ledelse dekker også fagkravet til kjernefagene. Grunnutdanningen i ledelse består av 4 kurs, hvert på 7,5 studiepoeng. Det kan også tas som en ettårig lederutdanning på deltid uavhengig av bachelorgraden.

Grunnutdanningen i ledelse er en praktisk orientert lederutdanning som til sammen utgjør 30 studiepoeng (ett år på deltid ved normal progresjon).  

Leadership in Action

- er det avsluttende og tittelgivende programmet i Bachelor of Management-graden. Leadership in Action er obligatorisk for Bachelor of Management-graden.
 

Last Modified: 16.01.2017 09:00