16

feb
lør
20:31

Tilbakemelding og klage

​Vi er alltid interessert i å få tilbakemelding på forhold du som student ved Handelshøyskolen BI mener ikke er gode nok, eller som du er uenig i. Under finner du en oversikt over de ulike instansene for tilbakemelding og klage.

Klagemulighet - enkeltvedtak

Handelshøyskolen BI er underlagt forvaltningsloven i vår saksbehandling, og iht. denne loven kan enkeltvedtak påklages.

Klagenemnda ved BI er klageinstans for enkeltvedtak.

Klage på eksamen

​Du kan klage på karakterer og kreve ny sensur (klagesensur) ved alle skriftlige eksamener.

Klage på undervisning

Du kan klage på undervisning eller forhold knyttet til undervisningen.

 

Last Modified: 08.01.2016 13:27