16

feb
lør
20:35

IT-reglement

​IT-reglement for studenter ved Handelshøyskolen BI. Godkjent i Kollegiet februar 2004 (sist revidert november 2005).

​1. Reglementets formål

2. Virkeområde

3. Personlig bruk

4. Datasikkerhet

5. Personvern

6. Sømmelig bruk

7. Opphavsrettigheter

8. Ressursbevissthet

9. Kopiering av programvare

10. Erstatningsansvar

11. Driftsovervåkning

12. Rett til innsyn i e-post og personlige lagringsområder

13. Opphør av studieforhold

14. Sanksjoner ved reglementsbrudd

Last Modified: 08.07.2012 21:55