23

mai
ons
19:00

Den internasjonale brobyggeren

​Husker du Emma fra Mexico, som danket ut 3000 søkere og fikk en "flying start" på BI? Hun jobber nå iherdig for å bygge bro mellom norske og internasjonale studenter.


Foto: Torbjørn Brovold

Emma Rebeca Pinto Guzmán kommer fra Mexico og tok bachelorgraden sin ved Università Commerciale Luigi Bocconi i Milano. Hun studerer MSc in Business på BI med major i Strategy. 

 Den allerede så internasjonale studenten snakker 4 språk og drømmer om å jobbe i et multinasjonalt selskap. Hun har derfor en klar ambisjon mens hun studerer på BI.

 - Jeg ønsker å bygge bro og minske gapet som er mellom de internasjonale og de norske studentene, sier hun.

 Emma forteller at hun jobber tett med BIs kommunikasjon- og markedsavdeling samt BIs heltidsadministrasjoner for å fremme internasjonalisering og integrering blant studenter. Dette er viktig for BIs strategi og er støttet av Rektor.

- Først og fremst ønsker vi at du som student skal lykkes, sier hun.

Lagde mexicansk fiesta

Emma er med på å tilrettelegge arenaer hvor internasjonale og norske studenter kan møtes og sosialiseres. Blant annet benyttet hun seg av det allerede etablerte konseptet BInner, og lagde en skikkelig "fiesta" i anledningen bursdagen sin i oktober. Da strømmet det på med studenter som ønsket å feire bursdagen til Emma på mexicansk vis, og hovedpersonen selv stilte i mexicansk folkedrakt.


Emma lagde "fiesta" på BI i forbindelse med bursdagen sin. Foto: Fredrik Christensen.

BInner har eksistert på BI i syv år og går ut på at studentpresten, Studentpartner og Internasjonalt kontor inviterer studentene til en gratis middag hver måned hvor målet er å få norske og internasjonale studenter til å sosialisere seg og bygge nettverk.

- Vi sørger for å ta grep for å unngå at studentene kun snakker med de de allerede kjenner, og når vi oppfordrer dem til å sitte sammen med fremmede studenter merker vi at praten etter kort tid går lett, og de blir kjent med nye medstudenter, forteller hun.

Integrering - viktig for trivsel

Emma forklarer at det å komme til BI og Norge, som regnes som ett av verdens beste land, kan virke overveldende. For at de internasjonale studentene skal trives med studiene, studentlivet og ha det bra generelt, trenger de å bli integrert i samfunnet.


Foto: Torbjørn Brovold

Norsk kultur er ikke alltid like lett å få tak på og Emma forklarer at norske tradisjoner og sosial oppførsel blant nordmenn ikke er så lett for internasjonale studenter å forstå, rett og slett fordi den er ukjent for dem. De trenger kunnskap.

- Derfor må vi bygge broer mellom internasjonale og norske studenter slik at vi skaper et bedre studentmiljø, hvor alle kan dra nytte av hverandre. Det er det som er min jobb: Å minske gapene, og å sørge for at studentene er interesserte i å være internasjonale studenter, og ser viktigheten av dette.

Emma jobber derfor tett med SBIO og er veldig fornøyd med jobben som gjøres av studentforeningen for å integrere internasjonale studenter inn i studentaktiviteter.

- Tidligere var dette vanskelig fordi studentforeningene ble opprettet av nordmenn og i den «norske ånden». Da var det ikke så lett for internasjonale studenter å få innpass. Nå jobber vi med å tilrettelegge for de internasjonale studentene samtidig som vi ivaretar den «norske ånden», sier Emma som også i disse dager forbereder seg til Exchange Fair, en annen arena hvor nordmenn kan dra nytte av sine internasjonale medstudenter.

- Grupper med innvekslingsstudenter skal fortelle studenter som vurderer å dra på utveksling om sitt land og universitet. Her kan man dra nytte av andres erfaring og perspektiv.

Lønner seg å tenke internasjonalt

Ikke bare er økt internasjonalisering en del av BIs strategi, Emma mener økt fokus på internasjonalisering også kan gi norske studenter verdifulle perspektiver på omverdenen.

- Norske studenter ser ikke alltid viktigheten av å ha det internasjonale perspektivet, men de fleste som graduerer fra BI vil komme til å få et jobbtilbud med internasjonale aspekter som reising, eller jobbe i et internasjonalt miljø. Da må de kunne samhandle med folk fra andre land og kulturer. Bare det å ta en middag med internasjonale studenter kan åpne øynene deres for andre kulturer og måter å tenke på. Det er en investering, påpeker Emma.

Vil hjelpe – men sier det ikke

For Emma er det å tenke på seg selv som internasjonal viktig og hun forteller at BI har fått henne til å føle seg nettopp internasjonal, ikke som en mexicansk student som studerer i Norge.

- Det var det som ble den avgjørende årsaken til at jeg valgte BI og Norge. Jeg fikk ikke følelsen av at jeg skulle reise til et fjernt og kaldt land langt nord, men heller at jeg bare skulle endre skole, bolig og bosted. På den måten ble det mindre overveldende og jeg følte meg mer hjemme, forteller hun.

Det positive inntrykket har hun fremdeles, og roser nordmenn for å være mer åpne og varme enn det hun hadde inntrykk av på forhånd.

- Nordmenn er faktisk veldig flinke til å hjelpe andre, det er noe ikke alle er klare over. Men nordmenn er ikke så flinke til å kommunisere at de ønsker å hjelpe, så dette er nok noe vi må hjelpe nordmennene med, ler hun.

Har du spørsmål om Emma og hennes aktiviteter kan du sende henne en e-post: emma.r.p.guzman@bi.no

Last Modified: 08.09.2017 10:51