16

feb
lør
20:33

Vil bli beslutningstaker

​21 år gamle Jonathan Mylvaganam kombinerer studiene med å lede SBIO Kroa i Oslo. Han øver seg på å bli en fremtidig toppleder og beslutningstaker.


Jonathan Mylvaganam er daglig leder på SBIO Kroa. (Foto: Agri Soltanpanah)
-Jeg liker å ha mange baller i luften. Jeg liker å være engasjert og blir fort rastløs, sier Jonathan Mylvaganam.

Jonathan går 2. året av bachelor i økonomi og ledelse. «Siv-øk»-studenten ble daglig leder av Kroa i våres, men tiltrådte ikke stillingen før 1. august. I løpet av de siste månedene har Jonathan skaffet seg mange nyttige erfaringer.

-
Som daglig leder lærer jeg veldig mye. Det er et vidt spenn, jeg lærer om alt fra økonomistyring til hvordan man skal forholde seg til leverandører.

Positiv erfaring

Jonathan har i utgangspunktet en løpende kontrakt som daglig leder på Kroa, og sier at han har lyst til å holde på lenger enn ett år. Han håper at erfaringene han får med seg kan bidra positivt når han er ferdig med studiene og skal inn på arbeidsmarkedet. Men den ellers så besluttsomme studenten blir usikker når han skal fortelle hva «drømmejobben» er.

- Før jeg startet i SBIO Kroa var jeg var veldig sikker på hva jeg ville gjøre, men etter å ha jobbet med dette har jeg fått kjenne litt på gründer-følelsen, og blitt veldig usikker. Det er jo også en god stund til jeg er ferdig med å studere, sier han.

- Noen dager har jeg lyst til å bli gründer og ikke ha den typiske «åtte-til-fire jobben». Jeg ønsker å kunne ha friheten til styre min egen hverdag, hvor det er drivkraften min som avgjør når og hvor mye jeg skal jobbe. Andre dager kunne jeg tenke meg å bli konsulent for ett av de store selskapene, som kanskje er en mer «åtte-til-fire jobb».

Viktig med god beslutningsevne

Uansett kan ha ta med seg erfaringene fra Kroa videre, for beslutninger vil han måtte fatte uansett jobb, og beslutninger liker Jonathan å ta.

- Jeg har til syvende og sist lyst til å havne opp som en beslutningstaker. Det er gøy å fatte beslutninger når de viste seg å være gode, selv om ikke beslutningene bestandig er store, er det mange viktige beslutninger som skal tas når man driver en pub. En god beslutningsevne undervurdert.

Går akkurat

21-åringen er oppvokst i Skien, med foreldre som er fra Sri Lanka, og flyttet til Oslo i forbindelse med at han begynte å studere ved Handelshøyskolen BI. I tillegg til å stå for den daglige driften av Kroa er han også med i Eiendomsutvalget ved SBIO, ved siden av studier.

- Jeg elsker å ha mye å gjøre og å engasjere meg, sier Jonathan, men innrømmer at det også kan være krevende.

- Nå er det kanskje litt mye å gjøre, så nå blir det ihvertfall ikke noe mer. Det går akkurat, smiler han.

Struktur er hemmeligheten

Å kombinere verv og drift av studentkro ved siden av krevende bachelorstudier har ført til at Jonathan må være god til å planlegge for å få alt til å gå rundt. Hemmeligheten hans er å være strukturert.

- Det ligger i struktur og planlegging. Det er utfordrende å ha så mye å gjøre, så jeg må planlegge hver eneste time av dagen, men det går seg til. Jeg ser at jo mer jeg har å gjøre jo mer effektiv er jeg.

Studenten er ikke i tvil om at studier er viktigst og skal fullføre alle fem årene av den integrerte bachelor- og mastergraden.

-
Skolen er første prioritet. Det hender jo at kroa sniker seg inn foran fordi det er noe som brenner eller haster, men det er absolutt skolen som er «første pri». Så kommer Kroa, og Eiendomsutvalget, og alt annet etter det.

Av studenter, for studenter

Tidligere ble Kroa drevet at Eurest, som også drev servering generelt på BI. Jonathan ser viktigheten av at Kroa nå drives av studenter, for studenter. Dermed blir også jobben som leder av Kroa vesentlig for å bidra til å skape et godt studentmiljø.

- Kroa er for alle BI-studentene, og alle skal føle en tilhørighet til Kroa. Vi har sett at interessen til Kroa har vært svært økende gjennom sosiale medier, antall booking henvendelser, og generelle tilbakemeldinger. Med dette så ser vi at medstudentene våre har fått en økt eierskapsfølelse til Kroa, og det er en måloppnåelse.

Last Modified: 23.11.2015 11:03