16

feb
lør
20:32

Starter BIs første hackathon

​13. -14. november skal studenter fra BI og Westerdals Oslo ACT dele ideer og skape innovative løsninger til VisitOslo sine nettsider. Hackathon-konseptet inntar BI.

 Ragnvald Sannes introduserer hackathon på BI. (Foto: Torbjørn Brovold) 

- Hackathon er et stunt som går over en tidsperiode, et døgn eller en uke, hvor man tar for seg et problem og lager en prototype på en løsning. Det handler om å bruke teknologi, derav navnet hackaton, forklarer førstelektor Ragnvald Sannes og forteller at flere virksomheter har begynt å bruke hackathon som del av sin forretningsutvikling og innovasjon.

Kombinere kompetanser

Tanken bak samarbeidet med Westerdals er å kombinere forretningskompetansen til BI-studentene med teknologi- og designkompetansen til studentene ved Westerdals for å finne gode teknologiske løsninger, som også er økonomisk lønnsomme.

- Studentene kommer med helt ulike forutsetninger og referanser inn i dette, forteller Sannes som fant felles interesse for hackathon med kollegaer ved Westerdals Oslo ACT.

Innovativ turisme

VisitOslo stiller med oppdraget for hackathonet. Studentene skal skape en ny og innovativ tjeneste som utnytter data via VisitOslos API.

- Oppgaven handler om å komme opp med kreative ideer til hva man kan gjøre med nettstedet og dataene de får tilgang til. Et eksempel er samarbeidet med Billettservice der VisitOslo har utviklet tjenesten fra en kalenderfunksjon til at du nå kan kjøpe billetter direkte fra kalenderen, forklarer Sannes.

Blander fagmiljøene

Arrangementet finner sted i Galleri Oslo, hos Westerdals Oslo ACT, og begynner fredag morgen den 13. november. Hackathonet starter med en «speed dating» hvor studentene fremlegger ideene sine for hverandre og danner grupper. Det er en forutsetning at gruppene består av studenter på tvers av de ulike fagmiljøene.

Deretter kan studentene se fram til et drøyt døgn med intens jobbing, fram til lørdag ettermiddag. Da skal gruppene presentere prototypene sine foran en jury bestående av representanter fra BI og Westerdals, VisitOslo og TellUS, teknologileverandøren til systemet som VisitOslo bruker.

- Eneste krav til prototypene er at de skal fungere så lenge du holder demonstrasjonen din. Hele ideen med et hackathon er å teste ut og demonstrere en løsning, ikke å bygge den. Det er en jobb som må gjøres i etterkant, forklarer Sannes.

Fremtidens undervisningsform

Flere bedrifter og virksomheter har begynt å bruke hackathon som et element for forretningsutvikling og innovasjon. I stedet for å utrede og analysere problemer kan man gjennom et hackathon hurtig lage en prototyp på en løsning og teste den, for å se om den fungerer.

- Man har en hypotese på hva man tror virker, man lager en prototyp og tester den for så å måle og evaluere, og teste videre, som i en runddans, sier Sannes og legger til at næringslivet tar i bruk slike metoder i økende grad.

- Grunntanken om å handle, måle, og evaluere kommer på mange områder. Innen undervisning er adaptiv læring en modell der læringsaktiviteter satt i system, og vi ser hva som virker for den enkelte student. Videre kan vi gi tilpassede anbefalinger basert på det. Vi har ikke teknologien, materialet og verktøyene ennå, men dette kan bli et sentralt verktøy for undervisning og læring i framtiden, sier Sannes og håper årets hackathon blir den første i rekken av mange.

Last Modified: 30.10.2015 12:02