IT-tjenester

16

nov
fre
00:29

Feide

Informasjon om FEIDE og hvordan du får tilgang vil du finne på  BI.no sine sider.

Hva er Feide?

Feide står for Felles Elektronisk IDentitet og er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren.

Samme brukernavn og passord for flere tjenester.

Basert på Handelshøyskolen BIs opplysninger om studenter og ansatte ved BI, lages en elektronisk identitet - en Feide-identitet. Med samme brukernavn og passord kan studenter og ansatte legitimere seg overfor ulike digitale tjenester, nettsteder, portaler, bibliotek og andre tjenester som er beregnet for utdanningssektoren. Feide-identiteten muliggjør samtidig økt kvalitet på tjenester gjennom personifisering av tjenestene.

Feide forenkler påloggingen og gir tilgang til lokale og nasjonale digitale ressurser med samme brukernavn og passord. Feide oppfyller kravene i personopplysningsloven og gir bedre datakvalitet.

Når du logger på en FEIDE-tjeneste, sjekkes din pålogging mot brukerdatabasen på BI, så du kan bruke det brukernavn og passord som du normalt logger på med på BI.

Mer informasjon om FEIDE finner du på http://www.bi.no/feide/ 

Last Modified: 23.01.2015 12:12