Eksamensavgift

16

feb
lør
20:28

Eksamensavgift

Eksamensavgift for første eksamensforsøk er normalt inkludert i studieavgiften.

Kontinuasjonsavgift betales særskilt og utgjør for studieåret 2017/2018 kr 219 pr. studiepoeng. 

Studenter som ikke har bestått eller som av andre årsaker ikke har avlagt tidligere eksamener, er selv ansvarlig for å melde seg på til kontinuasjonseksamen innen angitte frister. Les mer om dette under menypunktet "Kontinuasjonseksamen".

Det vises til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Handelshøyskolen BI, § 5-5 Eksamensavgift.

 

Last Modified: 24.10.2017 08:33