Lån og stipend

16

feb
lør
21:19

Finansering

Handelshøyskolen BI er en selveid stiftelse, hvis formål er å tilby utdanning, samt drive forskning på høyt, internasjonalt nivå.

På BI betaler du skolepenger, og alt økonomisk overskudd blir i virksomheten, og brukes til forskning og undervisning.

Studenter ved Handelshøyskolen BI har adgang til å søke om lån og stipend fra Lånekassen for å dekke studieavgifter.

Det finnes også andre stipend og legater man kan søke om støtte fra.

Last Modified: 07.08.2012 02:58