Faktura

16

feb
lør
20:35

Faktura

​Faktura blir fra og med høsten 2017 ikke lenger sendt pr. post. Du finner nå fakturaen på @BI, på dine personlige sider. Klikk på valget "faktura" i menyen til venstre.

Inngå gjerne avtale om eFaktura.

Studieavgift for heltidsstudenter

Heltidsstudenter mottar en faktura for semesteravgiften to ganger i året. Semesteravgiften faktureres i forkant av hvert semester. Fakturaen vil du finne på dine @BI-sider. 

Semesteravgift for deltidsstudenter

Studieavgiften faktureres i henhold til studiekontrakten. Du vil motta en faktura på dine @BI-sider rett etter kursstart.

Betalingsplan

Det er dessverre ikke anledning til å søke om nedbetaling og betalingsplaner på et generelt grunnlag. Studenten er selv økonomisk ansvarlig for å betale sin avgift. Dersom det er uforutsette forhold som har oppstått og kan begrunnes, kan det gjøres unntak.

Studentsamskipnad

I tillegg til studieavgiften kommet et obligatorisk medlemskap i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) for alle heltidsstudenter i Oslo. For deltidsstudenter er dette medlemskapet frivillig. For studenter ved studiesteder utenfor Oslo, kontakt det aktuelle studiested.


Forskrift om opptak, studier og eksamen

§2-3 Studieavgift
(1) Enhver student er forpliktet til å betale studieavgift for normert studietid for det aktuelle studium. Studieavgiften betales ved begynnelsen av hvert semester. Normert studietid for det enkelte studium fremgår av forskriftens kapittel 4. Studenten må betale studieavgift for normert studietid selv om han/hun gjennomfører studiet på kortere eller lengre tid. Frist for å melde seg av underveis i studiet er angitt i forskriftens § 3-5. Avgift til studentsamskipnad må betales sammen med studieavgift ved de studiesteder / for de studentgrupper som har obligatorisk medlemskap i en studentsamskipnad.

(2) Enhver student som følger et program, enkeltkurs eller ikke-studiepoenggivende kurs er forpliktet til å betale studieavgift for den normerte studietiden slik den fremgår av den enkelte kursbeskrivelse. Frist for å melde seg av slik utdanning fremgår av påmeldingsskjemaet dersom ikke annen informasjon er gitt, ellers gjelder § 3-5.
Selv om får du dekket studiene av arbeidsgiver, eller får støtte gjennom NAV, er det studentens ansvar å påse at semesteravgiften blir betalt i tide.


Last Modified: 21.08.2017 12:22

Hvor finner jeg informasjon om faktura?

Hvor finner jeg informasjon om fakturaer og priser?

Kan jeg få betalingsutsettelse eller nedbetalingsplan på min faktura?

Hvordan kan jeg betale en regning fra en utenlandsk konto?