23

aug
ons
12:11

Fra BI Bachelor til BI Master


Studenter som planlegger å ta en mastergrad på BI etter fullførte bachelorstudier på BI bør i enkelte tilfeller velge spesifikke valgkurs som forbereder deg på masterstudiene. På denne siden finner du informasjon som gjør deg i stand til å gjøre smarte valg i forhold til videre studier på masternivå.

Disse oversiktene gjelder bachelor heltid (ikke for eksempel bachelor deltid og Bachelor of Management). Dersom du ikke finner programmet/graden din i oversiktene, vennligst kontakt studiekoordinator på ønsket masterprogram for å se på eventuelle muligheter.

Listen er laget med utgangspunkt i normalstudieplaner for 2012-2015 og gjelder for studiestart 2015.

Vi tar forbehold om endringer, inkludert i fagsammensetninger og opptakskrav.

Se her for en oversikt for dem som er ferdige på normert tid sommeren 2015 for opptak høsten 2015.

NB! Alle oversiktene forutsetter at studiet er fullført på normert tid etter gjeldende studieplan.

Studenter som har vært i permisjon, brukt forlenget tid, vært på utveksling, utsatt kurs, fått innpasset kurs fra andre studiesteder osv vil i noen tilfeller måtte ta ekstrafag og bør ta kontakt med studiekoordinator for ønsket masterprogram.

Last Modified: 18.04.2016 13:45

Hva er opptakskravene fra BI Bachelor til BI Master?