Fra BI Bachelor til BI Master

16

nov
fre
00:52

Fra BI Bachelor til BI Master

Informasjonen er for bachelorstudenter som er interesserte i å søke på et Master of Science-grad på BI.


Vurderer du å ta en mastergrad på BI etter fullførte bachelorstudier på BI kan det hende du bør velge spesifikke valgkurs som forbereder deg på masterstudiene. På denne siden finner du informasjon som gjør deg i stand til å gjøre smarte valg i forhold til videre studier på masternivå.


Viktige forutsetninger for denne veiledningen:

 • Oversikten gjelder bachelor heltid (ikke Bachelor of Management)
 • Oversikten gjelder bachelorgrader som blir fullført på nominert studietid fra 2015 – 2018.
 • Ta kontakt med administrasjonen for informasjon dersom følgende gjelder deg:
 • Registrert permisjon
 • Fullføring (påbegynt studiet før høsten 2015),
  - utveksling,
  - har utsatt eksamen/kurs
  - innpasset kurs fra annen utdanning
  - blitt gjenopptatt som student

Klikk på bachelorstudiet under for en detaljert beskrivelse av dine muligheter for mastergrad ved BI.


 


Bachelor of Business Administration (BBA)

Qualifies for:

 • MSc in Finance
 • MSc in Business Analytics
 • MSc in Business with Siviløkonom title*
  • We recommend that you attend the following preparatory course
   • FORK 1003 Preparatory Course for MSc in Business
 • MSc in Business with Siviløkonom title* – QTEM Network
  • This programme has special admission requirements.

   * Students enrolled in a double degree/pathway in BBA may      not qualify for the Siviløkonom title
 • MSc Strategic Marketing Management and
  MSc in Leadership and Organisational Psychology
  • We recommend for these two programmes that you attend the following preparatory courses:
   • FORK 1002 Preparatory course in Elementary Statistics
   • FORK 1004 Preparatory course in Study Techniques
   • FORK 1005 Preparatory course in Mathematics

Preparatory courses for the Master of Science programmes are offered free of charge. The courses, delivered in English, start in early August before the semester starts. The preparatory courses will help you get a head start on your studies at the Master of Science level. Read more about the preparatory courses here.  

You have additional requirements to qualify for:

 • Master in Accounting and Auditing (Master i Regnskap og Revisjon)
  • Proficiency in Norwegian is necessary to succeed in this programme.
  • If your mother-tongue is not a Nordic language you must submit proof of proficiency in Norwegian (Bergenstesten or equivalent).
  • We also recommend that you attend the preparatory course:
   • FORK 1006 Preparatory Course in Accounting


 

Bachelor i Eiendomsmegling

Kvalifiserer direkte til:

 • Master i Strategisk Markedsføringsledelse / MSc Strategic Marketing Management og
  Master i Ledelse og Organisasjonspsykologi / MSc Leadership and Organizational Psychology
  • Vi anbefaler å følge forkurset:
   • FORK 1002 Preparatory course in Elementary Statistics
   • FORK 1004 Preparatory course in Study Techniques
   • FORK 1005 Preparatory course in Mathematics

Som tilbys fra tidlig i august, før studiestart. Kursene er gratis og går på engelsk. Dette er nyttig som en oppfriskning og for å komme i gang med studier på engelsk. Les mer om forkurs her.  

Ekstra opptakskrav til:

 • Master i Regnskap og Revisjon / Master in Accounting and Auditing
  • Må ta ett ekstra kurs i samfunnsøkonomi (SØK) eller bedriftsøkonomi (BØK)
  • Vi anbefaler også at du tar forkurset
   • FORK 1006 Preparatory course in Accounting
 • Master i Business Analytics / MSc in Business Analytics

  • Må ta minimum ett ekstra fag innenfor metode (=må ta minimum Metode og økonometri) for å fylle de formelle fagkravene

 • Master i Finans / MSc in Finance
  • Må ta opp en del ekstra fag og bør regne med ekstra studietid
  • Vi anbefaler nye studenter forkurs
   • FORK 1002 Preparatory course in Elementary Statistics
   • FORK 1004 Preparatory course in Study Techniques
   • FORK 1005 Preparatory course in Mathematics
  • Vi anbefaler alle nye studenter å ta kurset finansiell styring som valgkurs, dersom dette ikke er en del av bachelorprogrammet
 • Master i økonomi og ledelse / MSc in Business – Siviløkonom sidetittel
  • Må ta minimum ett ekstra fag innenfor metode (=må ta minimum Metode og økonometri)
  • Kurset "Oppgjør av eiendomshandler" regnes som et bedriftsøkonomisk kurs, da hovedvekten på kurset er regnskap og økonomi med litt jus i tillegg. Man behøver da ikke flere bedriftsøkonomiske kurs for å dekke fagkravene.
  • Anbefales i tillegg sterkt å ta ett ekstra kurs i samfunnsøkonomi (eks. Anvendt mikro)
  • Vi anbefaler i tillegg å følge forkurset:
   • FORK 1003 Preparatory course for MSc in Business
   • FORK 1004 Preparatory course in Study Techniques


 

Bachelor i Entreprenørskap og økonomi

Kvalifiserer direkte til:

 • Master i Strategisk Markedsføringsledelse / MSc Strategic Marketing Management and
  Master i Ledelse og Organisasjonspsykologi / MSc Leadership and Organizational Psychology
  • Vi anbefaler nye studenter forkurs:
   • FORK 1002 Preparatory course in Elementary Statistics
   • FORK 1004 Preparatory course in Study Techniques
   • FORK 1005 Preparatory course in Mathematics

Som tilbys fra tidlig i august, før studiestart. Kursene er gratis og går på engelsk. Dette er nyttig som en oppfriskning og for å komme i gang med studier på engelsk. Les mer om forkurs her.  

Ekstra opptakskrav til:

 • Master i Regnskap og Revisjon / Master in Accounting and Auditing
  • Det finnes teoretiske muligheter for at studenter fra disse to programmene kan kvalifisere for opptak til master i regnskap og revisjon. Studenter fra disse studiene må imidlertid bruke alle valgkursene og ta minimum ett tilleggskurs i JUS/BØK/SØK for å kvalifisere (til sammen 3 - 4 kurs).  Vi anbefaler å be om veiledning.
  • Dersom opptak innvilges anbefales det å ta forkurset
   • FORK 1006 Preparatory course in Accounting
 • Master i Finans / MSc in Finance
  • Må ta opp en del ekstra fag og bør regne med ekstra studietid
  • Vi anbefaler nye studenter forkurs:
   • FORK 1002 Preparatory course in Elementary Statistics
   • FORK 1004 Preparatory course in Study Techniques
   • FORK 1005 Preparatory course in Mathematics
  • Anbefaler alle nye studenter å ta kurset finansiell styring som valgkurs, dersom dette ikke er en del av bachelorprogrammet
 • Master i økonomi og ledelse / MSc in Business – Siviløkonom sidetittel
  • Må ta minimum ett ekstra fag innenfor metode (=må ta minimum Metode og økonometri) og ett ekstra bedriftsøkonomisk kurs for å fylle de formelle fagkravene for opptak
  • Anbefales i tillegg sterkt å ta ett ekstra kurs i samfunnsøkonomi (eks. Anvendt mikro)
  • Vi anbefaler i tillegg å følge forkurset:
   • FORK 1003 Preparatory course for MSc in Business
   • FORK 1004 Preparatory course in Study Techniques
 • Master i Business Analytics / MSc in Business Analytics
  • Må ta minimum to ekstra fag innenfor metode (=må ta minimum Matematikk for økonomer og Metode og økonometri) for å fylle de formelle fagkravene for opptak


 

 

Bachelor i Finans

Kvalifiserer direkte til:

 • Master i Regnskap og Revisjon / Master in Accounting and Auditing
  • Vi anbefaler å ta forkurset
   • FORK 1006 Preparatory Course in Accounting
 • Master i Finans / MSc in Finance
 • Master i Business Analytics / MSc in Business Analytics
 • Master i økonomi og ledelse / MSc in Business – Siviløkonom sidetittel – QTEM Network
  • Programmet har særskilte opptakskrav
 • Master i økonomi og ledelse / MSc in Business – Siviløkonom sidetittel
  • Iberegnet programkursene i finans, vil studentene fylle de formelle fagkravene
  • Anbefales i tillegg sterkt å ta ett ekstra kurs i samfunnsøkonomi i tillegg til de obligatoriske
  • Vi anbefaler i tillegg å følge forkurset:
   • FORK 1003 Preparatory course for MSc in Business
   • FORK 1004 Preparatory course in Study Techniques

 

 • Master i Strategisk Markedsføringsledelse / MSc Strategic Marketing Management og
  Master i Ledelse og Organisasjonspsykologi / MSc Leadership and Organizational Psychology
  • Vi anbefaler nye studenter forkurs:
   • FORK 1002 Preparatory course in Elementary Statistics
   • FORK 1004 Preparatory course in Study Techniques
   • FORK 1005 Preparatory course in Mathematics

Som tilbys fra tidlig i august, før studiestart. Kursene er gratis og går på engelsk. Dette er nyttig som en oppfriskning og for å komme i gang med studier på engelsk. Les mer om forkurs her.  


 

 

Bachelor i Internasjonal Markedsføring

Kvalifiserer direkte til:

 • Master i Strategisk Markedsføringsledelse / MSc Strategic Marketing Management og
  Master i Ledelse og Organisasjonspsykologi / MSc Leadership and Organizational Psychology
  • Vi anbefaler nye studenter forkurs:
   • FORK 1002 Preparatory course in Elementary Statistics
   • FORK 1004 Preparatory course in Study Techniques
   • FORK 1005 Preparatory course in Mathematics

Som tilbys fra tidlig i august, før studiestart. Kursene er gratis og går på engelsk. Dette er nyttig som en oppfriskning og for å komme i gang med studier på engelsk. Les mer om forkurs her.  

Ekstra opptakskrav til:

 • Master i Regnskap og Revisjon / Master in Accounting and Auditing
  • Vil måtte ta mange fag ekstra og må regne med ekstra studietid. Be om personlig veiledning dersom dette er aktuelt.
  • Dersom opptak innvilges, anbefales det å ta forkurset
   • FORK 1006 Preparatory course in Accounting
 • Master i Finans / MSc in Finance
  • Må ta opp en del ekstra fag og bør regne med ekstra studietid
  • Vi anbefaler nye studenter forkurs:
   • FORK 1002 Preparatory course in Elementary Statistics
   • FORK 1004 Preparatory course in Study Techniques
   • FORK 1005 Preparatory course in Mathematics
  • Anbefaler alle nye studenter å ta kurset finansiell styring som valgkurs, dersom dette ikke er en del av bachelorprogrammet.
 • Master i økonomi og ledelse / MSc in Business – Siviløkonom sidetittel
  • Må ta minimum ett ekstra fag innenfor metode. Må ta matematikk da dette er et fagkrav
  • Må ta minimum to ekstra bedriftsøkonomiske (BØK) kurs (15 studiepoeng)
  • Må ta minimum ett ekstra samfunnøkonomisk (SØK) kurs. 
  • Anbefales i tillegg sterkt å ta enda ett samfunnsøkonomisk kurs i tillegg til det obligatoriske kurset de må ta (eks. anvent mikro). Dette er fordi makroøkonomikurs i markedsføringsprogrammene er ikke like kvantitative som de i økonomiprogrammene.
  • Vi anbefaler i tillegg å følge forkurset
   • FORK 1003 Preparatory course for MSc in Business
   • FORK 1004 Preparatory course in Study Techniques
 • Master i Business Analytics / MSc in Business Analytics
  • Må ta minimum to ekstra fag innenfor metode (=må ta minimum Matematikk for økonomer og Metode og økonometri) for å fylle de formelle fagkravene for opptak

 

Bachelor i Creative Industries Management

Kvalifiserer direkte til:

 • Master i Strategisk Markedsføringsledelse / MSc Strategic Marketing Management og
  Master i Ledelse og Organisasjonspsykologi / MSc Leadership and Organizational Psychology
  • Vi anbefaler nye studenter forkurs:
   • FORK 1002 Preparatory course in Elementary Statistics
   • FORK 1004 Preparatory course in Study Techniques
   • FORK 1005 Preparatory course in Mathematics

Som tilbys fra tidlig i august, før studiestart. Kursene er gratis og går på engelsk. Dette er nyttig som en oppfriskning og for å komme i gang med studier på engelsk. Les mer om forkurs her.  

Ekstra opptakskrav til:

 • Master i Regnskap og Revisjon / Master in Accounting and Auditing
  • Vil måtte ta mange fag ekstra og må regne med ekstra studietid. Be om personlig veiledning dersom dette er aktuelt.
  • Dersom opptak innvilges, anbefales det å ta forkurset
   • FORK 1006 Preparatory course in Accounting
 • Master i Finans / MSc in Finance
  • Må ta opp en del ekstra fag og kan regne med ekstra studietid
  • Vi anbefaler nye studenter forkurs:
   • FORK 1002 Preparatory course in Elementary Statistics
   • FORK 1004 Preparatory course in Study Techniques
   • FORK 1005 Preparatory course in Mathematics
  • Anbefaler alle nye studenter å ta kurset finansiell styring som valgkurs, dersom dette ikke er en del av bachelorprogrammet
 • Master i økonomi og ledelse / MSc in Business – Siviløkonom sidetittel
  • Må ta minimum ett ekstra fag innenfor metode. Må ta matematikk da dette er et fagkrav
  • Må ta minimum to ekstra bedriftsøkonomiske (BØK) kurs (15 studiepoeng)
  • Må ta minimum ett ekstra samfunnøkonomisk (SØK) kurs. 
  • Anbefales i tillegg sterkt å ta enda ett samfunnsøkonomisk kurs i tillegg til det obligatoriske kurset de må ta (eks. anvent mikro). Dette er fordi makroøkonomikurs i markedsføringsprogrammene er ikke like kvantitative som de i økonomiprogrammene.
  • Vi anbefaler i tillegg å følge forkurset:
   • FORK 1003 Preparatory course for MSc in Business
   • FORK 1004 Preparatory course in Study Techniques
 • Master i Business Analytics / MSc in Business Analytics
  • Må ta to minimum to ekstra fag innenfor metode (=må ta minimum Matematikk for økonomer og Metode og økonometri) for å fylle de formelle fagkravene for opptak
    

 

Bachelor i Markedsføringsledelse

Kvalifiserer direkte til:

 • Master i Strategisk Markedsføringsledelse / MSc Strategic Marketing Management og
  Master i Ledelse og Organisasjonspsykologi / MSc Leadership and Organizational Psychology
  • Vi anbefaler nye studenter forkurs:
   • FORK 1002 Preparatory course in Elementary Statistics
   • FORK 1004 Preparatory course in Study Techniques
   • FORK 1005 Preparatory course in Mathematics

Som tilbys fra tidlig i august, før studiestart. Kursene er gratis og går på engelsk. Dette er nyttig som en oppfriskning og for å komme i gang med studier på engelsk. Les mer om forkurs her.  

Ekstra opptakskrav til:

 • Master i Regnskap og Revisjon / Master in Accounting and Auditing
  • Vil måtte ta mange fag ekstra og må regne med ekstra studietid. Be om personlig veiledning dersom dette er aktuelt.
  • Dersom opptak innvilges, anbefales det å ta forkurset
   • FORK 1006 Preparatory course in Accounting
 • Master i Finans / MSc in Finance
  • Må ta opp en del ekstra fag og bør regne med ekstra studietid
  • Vi anbefaler nye studenter forkurs:
   • FORK 1002 Preparatory course in Elementary Statistics
   • FORK 1004 Preparatory course in Study Techniques
   • FORK 1005 Preparatory course in Mathematics
  • Anbefaler alle nye studenter å ta kurset finansiell styring som valgkurs, dersom dette ikke er en del av bachelorprogrammet.
 • Master i økonomi og ledelse / MSc in Business – Siviløkonom side tittel
  • Må ta minimum ett ekstra fag innenfor metode. Må ta matematikk da dette er et fagkrav.
  • Må ta minimum to ekstra bedriftsøkonomiske (BØK) kurs (15 studiepoeng)
  • Må ta minimum ett ekstra samfunnøkonomisk (SØK) kurs. 
  • Anbefales i tillegg sterkt å ta enda ett samfunnsøkonomisk kurs i tillegg til det obligatoriske kurset de må ta (eks. Anvent mikro). Dette er fordi makroøkonomikurs i markedsføringsprogrammene er ikke like kvantitative som de i økonomiprogrammene.
  • Vi anbefaler i tillegg å følge forkurset:
   • FORK 1003 Preparatory course for MSc in Business
   • FORK 1004 Preparatory course in Study Techniques
 • Master i Business Analytics / MSc in Business Analytics
  • Må ta minimum to ekstra fag innenfor metode (=må ta minimum Matematikk for økonomer og Metode og økonometri) for å fylle de formelle fagkravene for opptak
    

 

Bachelor i PR og markedskommunikasjon

Kvalifiserer direkte til:

 • Master i Strategisk Markedsføringsledelse / MSc Strategic Marketing Management og
  Master i Ledelse og Organisasjonspsykologi / MSc Leadership and Organizational Psychology
  • Vi anbefaler nye studenter forkurs:
   • FORK 1002 Preparatory course in Elementary Statistics
   • FORK 1004 Preparatory course in Study Techniques
   • FORK 1005 Preparatory course in Mathematics

Som tilbys fra tidlig i august, før studiestart. Kursene er gratis og går på engelsk. Dette er nyttig som en oppfriskning og for å komme i gang med studier på engelsk. Les mer om forkurs her.  

Ekstra opptakskrav til:

 • Master i Regnskap og Revisjon / Master in Accounting and Auditing
  • Vil måtte ta mange fag ekstra og må regne med ekstra studietid. Be om personlig veiledning dersom dette er aktuelt.
  • Dersom opptak innvilges, anbefales det å ta forkurset
   • FORK 1006 Preparatory course in Accounting
 • Master i Finans / MSc in Finance
  • Må ta opp en del ekstra fag og kan regne med ekstra studietid
  • Vi anbefaler nye studenter forkurs:
   • FORK 1002 Preparatory course in Elementary Statistics
   • FORK 1004 Preparatory course in Study Techniques
   • FORK 1005 Preparatory course in Mathematics
  • Anbefaler alle nye studenter å ta kurset finansiell styring som valgkurs, dersom dette ikke er en del av bachelorprogrammet
 • Master i økonomi og ledelse / MSc in Business – Siviløkonom sidetittel
  • Må ta minimum ett ekstra fag innenfor metode. Må ta matematikk da dette er et fagkrav.
  • Må ta minimum to ekstra bedriftsøkonomiske (BØK) kurs (15 studiepoeng)
  • Må ta minimum ett ekstra samfunnøkonomisk (SØK) kurs. 
  • Anbefales i tillegg sterkt å ta enda ett samfunnsøkonomisk kurs i tillegg til det obligatoriske kurset de må ta (eks. Anvent mikro). Dette er fordi makroøkonomikurs i markedsføringsprogrammene er ikke like kvantitative som de i økonomiprogrammene.
  • Vi anbefaler i tillegg å følge forkurset:
   • FORK 1003 Preparatory course for MSc in Business
   • FORK 1004 Preparatory course in Study Techniques
 • Master i Business Analytics / MSc in Business Analytics
  • Må ta minimum to ekstra fag innenfor metode (=må ta minimum Matematikk for økonomer og Metode og økonometri) for å fylle de formelle fagkravene for opptak

 

Bachelor i Regnskap og revisjon

Kvalifiserer direkte til:

 • Master i Regnskap og Revisjon / Master in Accounting and Auditing
  • Vi anbefaler at du tar forkurset
   • FORK 1006 Preparatory course in Accounting
 • Master i Business Analytics / MSc in Business Analytics
 • Master i Strategisk Markedsføringsledelse / MSc Strategic Marketing Management og
  Master i Ledelse og Organisasjonspsykologi / MSc Leadership and Organizational Psychology
  • Vi anbefaler nye studenter forkurs:
   • FORK 1002 Preparatory course in Elementary Statistics
   • FORK 1004 Preparatory course in Study Techniques
   • FORK 1005 Preparatory course in Mathematics

Som tilbys fra tidlig i august, før studiestart. Kursene er gratis og går på engelsk. Dette er nyttig som en oppfriskning og for å komme i gang med studier på engelsk. Les mer om forkurs her.  

Ekstra opptakskrav til:

 • Master i Finans / MSc in Finance
  • Må ta opp en del ekstra fag og kan regne med ekstra studietid
  • Vi anbefaler nye studenter forkurs:
   • FORK 1002 Preparatory course in Elementary Statistics
   • FORK 1004 Preparatory course in Study Techniques
   • FORK 1005 Preparatory course in Mathematics
  • Anbefaler alle nye studenter å ta kurset finansiell styring som valgkurs, dersom dette ikke er en del av bachelorprogrammet
 • Master i økonomi og ledelse / MSc in Business – Siviløkonom sidetittel
  • Må ta minimum ett ekstra fag innenfor metode
  • Anbefales i tillegg sterkt å ta ett ekstra kurs i samfunnsøkonomi
  • Vi anbefaler i tillegg å følge forkurset
   • FORK 1003 Preparatory course for MSc in Business
   • FORK 1004 Preparatory course in Study Techniques

 

 

Bachelor i Retail Management

Kvalifiserer direkte til:

 • Master i Strategisk Markedsføringsledelse / MSc Strategic Marketing Management og
  Master i Ledelse og Organisasjonspsykologi / MSc Leadership and Organizational Psychology
  • Vi anbefaler nye studenter forkurs:
   • FORK 1002 Preparatory course in Elementary Statistics
   • FORK 1004 Preparatory course in Study Techniques
   • FORK 1005 Preparatory course in Mathematics

Som tilbys fra tidlig i august, før studiestart. Kursene er gratis og går på engelsk. Dette er nyttig som en oppfriskning og for å komme i gang med studier på engelsk. Les mer om forkurs her.   

Ekstra opptakskrav til:

 • Master i Regnskap og Revisjon / Master in Accounting and Auditing
  • Vil måtte ta mange fag ekstra og må regne med ekstra studietid. Be om personlig veiledning dersom dette er aktuelt.
  • Dersom opptak innvilges, anbefales det å ta forkurset
   • FORK 1006 Preparatory course in Accounting
 • Master i Finans / MSc in Finance
  • Må ta opp en del ekstra fag og kan regne med ekstra studietid
  • Vi anbefaler nye studenter forkurs:
   • FORK 1002 Preparatory course in Elementary Statistics
   • FORK 1004 Preparatory course in Study Techniques
   • FORK 1005 Preparatory course in Mathematics
  • Anbefaler alle nye studenter å ta kurset finansiell styring som valgkurs, dersom dette ikke er en del av bachelorprogrammet
 • Master i økonomi og ledelse / MSc in Business – Siviløkonom sidetittel
  • Må ta minimum ett ekstra fag innenfor metode. Må ta matematikk da dette er et fagkrav
  • Må ta minimum to ekstra bedriftsøkonomiske (BØK) kurs (15 studiepoeng)
  • Må ta minimum ett ekstra samfunnøkonomisk (SØK) kurs. 
  • Anbefales i tillegg sterkt å ta enda ett samfunnsøkonomisk kurs i tillegg til det obligatoriske kurset de må ta (eks. anvent mikro). Dette er fordi makroøkonomikurs i markedsføringsprogrammene er ikke like kvantitative som de i økonomiprogrammene.
  • Vi anbefaler i tillegg å følge forkurset:
   • FORK 1003 Preparatory course for MSc in Business
   • FORK 1004 Preparatory course in Study Techniques
 • Master i Business Analytics / MSc in Business Analytics
  • Må ta minimum to ekstra fag innenfor metode (= må ta minimum Matematikk for økonomer og Metode og økonometri) for å fylle de formelle fagkravene for opptak

 

 

Bachelor i Økonomi og administrasjon

Kvalifiserer direkte til:

 • Master i Regnskap og Revisjon / Master in Accounting and Auditing
  • Vi anbefaler at du tar forkurset
   • FORK 1006 Preparatory course in Accounting
 • Master i Finans / MSc in Finance
 • Master i Business Analytics / MSc in Business Analytics
 • Master i Strategisk Markedsføringsledelse / MSc Strategic Marketing Management og
  Master i Ledelse og Organisasjonspsykologi / MSc Leadership and Organizational Psychology
  • Vi anbefaler nye studenter forkurs:
   • FORK 1002 Preparatory course in Elementary Statistics
   • FORK 1004 Preparatory course in Study Techniques
   • FORK 1005 Preparatory course in Mathematics

Som tilbys fra tidlig i august, før studiestart. Kursene er gratis og går på engelsk. Dette er nyttig som en oppfriskning og for å komme i gang med studier på engelsk. Les mer om forkurs her.   

 • Master i økonomi og ledelse / MSc in Business – Siviløkonom sidetittel
  • Fyller de formelle fagkravene til opptak
  • Anbefales i tillegg å ta mer samfunnsøkonomi (eks. Anvendt mikro)
  • Vi anbefaler i tillegg å følge forkurset
   • FORK 1003 Preparatory course for MSc in Business
   • FORK 1004 Preparatory course in Study Techniques
 • Master i økonomi og ledelse / MSc in Business – Siviløkonom sidetittel – QTEM Network
  • Programmet har særskilte opptakskrav


 

 

Bachelor i Økonomi og forretningsjus

Kvalifiserer direkte til:

 • Master i Regnskap og Revisjon / Master in Accounting and Auditing
  • Vi anbefaler at du tar forkurset
   • FORK 1006 Preparatory course in Accounting
 • Master i Strategisk Markedsføringsledelse / MSc Strategic Marketing Management og
  Master i Ledelse og Organisasjonspsykologi / MSc Leadership and Organizational Psychology
  • Vi anbefaler nye studenter forkurs:
   • FORK 1002 Preparatory course in Elementary Statistics
   • FORK 1004 Preparatory course in Study Techniques
   • FORK 1005 Preparatory course in Mathematics

Som tilbys fra tidlig i august, før studiestart. Kursene er gratis og går på engelsk. Dette er nyttig som en oppfriskning og for å komme i gang med studier på engelsk. Les mer om forkurs her.  

Ekstra opptakskrav til:

 • Master i Finans / MSc in Finance
  • Må ta opp en del ekstra fag og kan regne med ekstra studietid
  • Vi anbefaler nye studenter forkurs:
   • FORK 1002 Preparatory course in Elementary Statistics
   • FORK 1004 Preparatory course in Study Techniques
   • FORK 1005 Preparatory course in Mathematics
  • Anbefaler alle nye studenter å ta kurset finansiell styring som valgkurs, dersom dette ikke er en del av bachelorprogrammet
 • Master i økonomi og ledelse / MSc in Business – Siviløkonom sidetittel
  • Må ta minimum ett ekstra fag innenfor metode (=må ta minimum Metode og økonometri) for å fylle de formelle fagkravene
  • Må ta ett ekstra bedriftsøkonomisk kurs for å fylle de formelle fagkravene
  • Anbefales i tillegg sterkt å ta ett ekstra kurs i samfunnsøkonomi (eks. anvendt mikro)
  • Vi anbefaler i tillegg å følge forkurset
   • FORK 1003 Preparatory course for MSc in Business
   • FORK 1004 Preparatory course in Study Techniques
 • Master i Business Analytics / MSc in Business Analytics
  • Må ta ett ekstra fag innenfor metode (=må ta minimum Metode og økonometri) for å fylle de formelle fagkravene

    

Bachelor i Økonomi og ledelse / Siviløkonom

 • Master i Strategisk Markedsføringsledelse / MSc Strategic Marketing Management
 • Master i Ledelse og Organisasjonspsykologi / MSc Leadership and Organizational Psychology
 • Master i Regnskap og Revisjon / Master in Accounting and Auditing
  • Vi anbefaler at du tar forkurset
   • FORK 1006 Preparatory course in Accounting
 • Master i Finans / MSc in Finance
 • Master i Business Analytics / Msc in Business Analytics
 • Master i økonomi og ledelse / MSc in Business – Siviløkonom sidetittel
  • Anbefales å følge forkurset
   • FORK 1003 Preparatory course for MSc in Business
 • Master i økonomi og ledelse / MSc in Business – Siviløkonom sidetittel – QTEM Network
  • Programmet har særskilte opptakskrav

Last Modified: 07.03.2018 10:37