Arbeidskrav

19

feb
tir
14:45

Arbeidskrav

​I enkelte kurs er det lagt inn obligatoriske arbeidskrav som må være gjennomført for at studenten skal få avlegge eksamen

​Arbeidskrav er alle former for arbeider og oppgaver som settes som vilkår for å gå opp til eksamen, og der resultatet ikke inngår i beregningsgrunnlaget for den karakteren som angis på vitnemålet' (jf. § 5-1 i Forskrift om opptak, studier og eksamen). I enkelte kurs kalles dette obligatoriske innsendingsoppgaver.

Hjemmelen for arbeidskrav- og arbeidskrav som kvalifisering for å få gå opp til eksamen finner du i Handelshøyskolen BIs forskrift om opptak, studier og eksamen § 5-2 og § 5-4 (1) b).

Det fremgår av den enkelte kursbeskrivelsen om det er obligatoriske arbeidskrav i kurset, og eventuelt hvilke arbeidskrav som skal oppfylles. Obligatoriske arbeidskrav vurderes til godkjent / ikke godkjent.

Retten til å gå opp til eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav. Du mister retten til å gå opp til eksamen dersom arbeidskrav ikke er levert/utført innen fastsatt frist eller innleverte/utførte arbeid ikke godkjennes. Du er selv ansvarlig for å holde deg informert om gjeldende frister. Du er også ansvarlig for at arbeidskravet leveres til rett tid og i rett kursrom på Itslearning.

Konsekvenser av ikke å få godkjent arbeidskrav

Etter at arbeidskravet er avsluttet i et kurs, vil resultatene overføres fra Itslearning til studentportalen @BI. Hvis du ikke får godkjent det obligatoriske arbeidskravet, får du skriftlig beskjed på e-post før eksamen om at du ikke får avlegge eksamen. Arbeidskrav i form av tester og innleveringsoppgaver publiseres, leveres/utføres og godkjennes på kursets Itslearning-side. Du vil derfor hele tiden ha mulighet til å følge med i din progresjon i kursets arbeidskrav.

Har du mistet retten til å gå opp til eksamen på grunn av ikke godkjent arbeidskrav, må du selv ta kontakt med studiestedet for å avtale ny innlevering/utføring av arbeidskravet og ny påmelding til eksamen. Første mulighet for å gjennomføre arbeidskravet på nytt er ved neste ordinære gjennomføring av kurset. De fleste kurs arrangeres kun én gang pr. studieår. Du må ikke betale noe ekstra for å gjennomføre kurset på nytt dersom du blir avmeldt eksamen pga. ikke-godkjent arbeidskrav.

Arbeidskravet må gjennomføres for å kunne ta eksamen. Det er ikke mulig å sykemelde seg fra et arbeidskrav, eller av andre grunner slippe å gjennomføre arbeidskravet og likevel få kurset godkjent.

Du kan ikke søke om karakterbegrunnelse eller klagesensur på arbeidskrav.

Konsekvenser av å ikke bestå eksamen når arbeidskrav er godkjent

Dersom du har fått godkjent arbeidskravet, men er syk på eller ikke består eksamen, kan du ta eksamen på nytt ved neste mulighet, uten å måtte levere og få godkjent arbeidskravet på nytt.

Arbeidskravets gyldighet

Arbeidskrav i et fag er gyldig så lenge faget består. Dersom et fag utgår, vil det arrangeres to kontinuasjoner i faget, jf. forskriftens § 5-7 (2). Arbeidskravet er gyldig i kontinuasjonsperioden. Godkjente arbeidskrav kan ikke overføres til et nytt fag. Dersom du ikke fullfører eksamen i et fag innen kontinuasjonsperioden, må du ta et nytt fag med de arbeidskrav og eksamener som dette medfører.

Last Modified: 12.06.2017 13:19