Regler for valg av kurs

15

feb
fre
22:15

Regler for valg av kurs

Her er en oversikt over hva som påvirker hvilke valgmuligheter du har og hvilke valgkurs du kan ta.

  •  Tilbudet vil variere mellom studiestedene
  • Forkunnskapskrav må oppfylles
  • Kurset kan ikke ha vært tatt tidligere
  • Eksamen kan ikke kollidere med andre eksamener
  • Timeplan bør ikke kollidere med andre kurs
  • Kurset kan ikke overlappe faglig med andre kurs du tar

Tilbudet varierer mellom studiestedene  

  • Tilbudet av valgkurs er bestemt ut fra studium og studiested. Studiestedene setter opp ulike valgkurs og hvilke valgkurs som settes opp ved studiestedene, avhenger av antall påmeldte studenter.
  • Nettstudier tilbyr også valgkurs som er mulig for alle studenter å velge.
  • Studenter på bachelorstudiene i markedsføringsledelse, Retail Management eller økonomi og administrasjon som velger fordypning på 3. året, kan velge fordypning fra alle BIs studiesteder.

Forkunnskapskrav må oppfylles  

Du må tilfredsstille eventuelle krav til forkunnskaper for kurset. Sjekk kurberskrivelsen for å sjekke om valgkurset har forkunnskapskrav.  

Eksamen kan ikke kollidere med andre eksamener

Eksamen i valgkurset kan ikke kollidere med en annen eksamen du har. 

Lovlig eksamenskollisjon

Eksamener som har en varighet på mer enn 72 timer
(f.eks. fagoppgaver med en ukes varighet).

Du vil i dette tilfellet få en advarsel om eksamenskollisjon, på dine @BI-sider, men du kan likevel velge kurset. 

Eksamener som har en varighet på mer enn 8 dager anses ikke som en eksamenskollisjon, selv om innlevering faller samtidig med andre innleveringer eller eksamener. Du vil derfor heller ikke få noen advarsel om eksamenskollisjon i disse tilfellene.

Ulovlig eksamenskollisjon

Eksamener som har en varighet på 72 timer eller mindre kan ikke kollidere med hverandre(f.eks. skriftlig skoleeksamen, multiple choice, 48- og 72-timers hjemmeeksamen). 

Du vil ikke kunne velge kurset dersom det kolliderer med eksamen i andre kurs du følger.


NB! Systemet sjekker kun valgkurs mot obligatoriske kurs du er påmeldt. Dersom du skal velge flere valgkurs, vil det ikke utføres en sjekk på om eksamenstidspunktet kolliderer valgkursene imellom. Dette er du ansvarlig for å sjekke selv.


Timeplanen bør ikke kollidere med andre kurs

Dersom et valgkurs har undervisning på tidspunkter som overlapper med andre kurs du tar, vil du få en advarsel om kollisjon på timeplanen på din @BI-side. Du kan likevel velge kurset . Du må selv sjekke hvilke, og hvor mange, timer som kolliderer, slik at du kan avgjøre om det er forsvarlig å følge kurset.  

NB: Systemet sjekker kun valgkurs mot obligatoriske kurs du er påmeldt. Dersom du skal velge flere valgkurs, vil det ikke utføres en sjekk på om timeplanen kolliderer valgkursene imellom. Dette er du ansvarlig for å sjekke selv.

Kurset kan ikke overlappe med andre kurs

Dersom du velger Prosjektledelse som valgkurs på 2. år,
kan du ikke velge fordypning i Prosjektledelse 3. år pga. faglig overlapping.

Sjekk hvilket semester du har valgkurs i din studieplan, og hvilke valgkurs som er tilgjengelig på både 2. og 3. år, og planlegg fram i tid.
 

Last Modified: 25.04.2017 10:12