Regler for valg av mer enn ett kurs

21

feb
tor
08:53

Regler for valg av mer enn ett kurs

Her er en oversikt over hva som virker inn når du som bachelorstudent skal velge flere enn ett valgkurs.

Systemet kontrollerer kun for eksamens- og timeplankollisjon mellom obligatoriske kurs og valgkurs.

Du må selv kontrollere for kollisjoner mellom de ulike valgkursene, slik at du får en time- og eksamensplan som er akseptabel for deg. 


Bytte av valgkurs? 

Dersom noen av kursene du får tildelt har ulovlig eksamenskollisjon, vil BI uoppfordret tildele deg et kurs slik at det ikke blir kollisjon. 

Last Modified: 25.04.2017 10:12