Rangering av studenter til valgkurs

15

feb
fre
22:15

Rangering av studenter til valgkurs

Hva avgjør hvilke kurs du får tildelt?

Handelshøyskolen BI forsøker å tildele studentene deres første prioritet av valgkurs i den grad det er mulig.

På de mest populære valgkursene kan det bli konkurranse om plassene. I disse tilfellene vil studentene bli rangert ut fra best resultat, som er en kombinasjon av:

  • antall studiepoeng oppnådd (til og med foregående semester) og
  • karakterer oppnådd (til og med foregående semester)

Det betyr at for valgkurs som går på høsten (og velges i juli) regnes resultater til og med høstsemesteret året før, og for valgkurs som går på våren (og velges i desember) regnes resultater til og med vårsemesteret året før.

Alle resultater oppnådd på bachelornivå som har bokstavkarakter tas med i betraktningen.

Fordypninger på bachelorstudiene i økonomi og administrasjon / markedsføringsledelse / Retail Management:

Studenter som velger fordypningskursene som del av en fordypning på studiene økonomi og administrasjon, markedsføringsledelse eller Retail Management (30 studiepoeng) vil prioriteres foran studenter som velger de samme kursene som ordinære valgkurs (15 studiepoeng).

Legg inn alle de mulige prioritetene

Det er viktig at du legger inn alle prioritetene når du skal velge. Det gir deg større sjanse for å få et valgkurs du har lyst på. Det vil ikke virke inn på dine sjanser for å få tildelt din første prioritet / de øverste prioriterte kursene.

Dersom en student ikke får plass på sitt / sine prioriterte kurs, vil han/hun få anledning til å velge blant de kurs hvor det er ledige plasser etter tildelingen.

Last Modified: 25.04.2017 10:12