Prosjektoppgave - behandling av personopplysninger

15

feb
fre
22:25

Prosjektoppgave - behandling av personopplysninger

Innhenting av personopplysninger er ikke uvanlig i en prosjektoppgave. Dersom opplysningene kan identifisere en person direkte eller indirekte, så har du meldeplikt til personvernombudet for forskning.

​En personopplysning er en opplysning / vurdering som kan identifisere enkeltpersoner direkte eller indirekte. Det vil si at dersom du som en del av prosjektoppgaven gjør en undersøkelse der du samler inn, registrerer og behandler opplysninger som gjør at enkeltpersoner (respondenter) kan identifiseres, så har du meldeplikt til personvernombudet for forskning.

De fleste verktøy for spørreundersøkelser har funksjoner som gir anonymitet til respondenten. Dette må selvsagt også ivaretas ved publisering av resultater i prosjektoppgaven. Dersom registrerte opplysninger er av en slik art at det ikke er mulig å identifisere hvem som har svart, så har du ikke meldeplikt.

Er du i tvil om hvorvidt undersøkelsen eller oppgaven er meldepliktig, så rådfør deg med din programkoordinator.

Følg linkene til mer informasjon fra Personvernombudet for Forskning, og meldeskjema.  

Last Modified: 25.04.2017 10:10