Opptak til PhD

23

feb
fre
05:39

Opptak til PhD

​Opptakskravene til PhD ved BI krever en 2-årig ( 120 ECTS ) disiplinbasert mastergrad med masteroppgave ( 15-30 ECTS ).

Executive MBA, Executive Master of Management og andre erfaringsbaserte mastergrader kvalifiserer derfor ikke alene til opptak på PhD.

 

 

Last Modified: 25.04.2017 10:10