Frivillig metodekurs

18

feb
man
17:21

Frivillig metodekurs

Prosjektoppgave er en sentral del av programmet Executive Master of Management. Det tilbys metodeundervisning, både integrert i undervisningen for det enkelte program, samt et eget metodekurs.

Hensikten med metodekurs 

Metodekursene skal gjøre studentene i bedre stand til å skrive en prosjektoppgave ved å:
- Utvikle forståelse for sentrale begreper innen metode
- Utvikle kunnskap i å analysere forskningsmateriale
- Tilegne seg metodiske kunnskaper og kunne anvende dette

Last Modified: 25.04.2017 10:10