21

feb
tor
08:45

Formelle krav til prosjektoppgaven

Som hovedregel skal prosjektoppgaver i Executive Master of Management leveres individuelt eller i grupper på inntil tre (3) personer. Avvik kan forekomme.

Besvarelsen skal være på inntil 40 sider, eksklusive eventuelle vedlegg.

Besvarelsen skal innleveres forsvarlig stiftet eller innbundet i tre (3) eksemplarer. Avsluttende oppgaver skal leveres i 5 eksemplarer, innbundet med limt rygg. Unngå plastlommer, plastmapper, permer og lignende.

 Retningslinjer for layout:

  • A4-format, med 5 cm venstremarg og 2 cm høyre-, topp- og bunnmarg
  • Skrifttype Times New Roman
  • Linjeavstand 1½ i 12 pkt skrift (300-350 ord pr. side)
  • Sidene skal nummereres 
  • Det skal utarbeides en innholdsfortegnelse og et sammendrag først i besvarelsen, og en litteraturliste bakerst i besvarelsen. Disse sidene kommer i tillegg til selve eksamensbesvarelsen.

    En utførlig forklaring om sitering og referanseteknikk, finner du på bibliotekets hjemmeside: www.bi.no/studere-ved-bi/biblioteket/skrive-og-referere

Se også maler for oppgaveskriving

Last Modified: 16.04.2018 10:08