Eksamensformer

20

feb
ons
00:03

Eksamensformer

Eksamensformen på Executive Master of Management er, som hovedregel, en større prosjektoppgave innenfor de rammer som settes i det enkelte program og som går gjennom hele studietiden, samt en skriftlig individuell eksamen. Andre eksamensformer kan forekomme.


Vi anbefaler at alle studenter i god tid før eksamen setter seg inn i hvilke eksamensformer og tillatte hjelpemidler som inngår i det aktuelle programmet.
 


 

 

Last Modified: 25.04.2017 10:10