Prosjektoppgaven - Copyright

19

feb
tir
23:59

Prosjektoppgaven - Copyright

Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til å benytte hele eller deler av en prosjektoppgave til undervisningsformål. Prosjektoppgaver kan også bli benyttet som grunnlag for videre forskningsprosjekter av BIs faglige ansatte.

Utover dette har studentene full copyright på sine prosjektoppgaver.

Kopier av prosjektoppgaver vil være tilgjengelig for andre studenter gjennom BIs bibliotek. ​

Last Modified: 25.04.2017 10:10