Å være student på Executive Master of Management

19

feb
tir
14:49

Å være student på Executive Master of Management

​Masterprogrammer ved BI Executive gir dynamiske møter mellom teori og deltakernes arbeidserfaring. Programmene kvalifiserer deg for større lederansvar, gir deg faglig fordypning og nettverk gjennom intensive samlinger.

 

Arbeidsmengde
Handelshøyskolen BI følger den europeiske standarden for arbeidsmengde pr studiepoeng som er fastsatt i Bologna-deklarasjonen. Et Master of Management program på 30 studiepoeng vil kreve en arbeidsinnsats på ca 800 timer. Dette inkluderer undervisning, veiledning, egeninnsats og eksamen. Antall timer med arbeidsinnsats vil kunne variere noe mellom de enkelte programmer og de forkunnskaper en student har.

Itslearning som læringsplattform​
Studentene skal sørge for at de får all relevant informasjon som er gitt gjennom læringsplattformen. Itslearning er ment som et verktøy for studenter som velger å delta i klasseundervisningen. Studentene vil få tilgang til itslearning kort tid før de begynner sitt program. På itslearning gir de faglige nærmere beskjed om pensum, legger ut slides fra undervisningen, artikler, cases og all relevant informasjon knyttet til sine programmer.

Det er studentenes ansvar å holde seg oppdatert på hva som er tilgjengelig på itslearning.

Undervisningsformer
I Master of Management programmene benyttes det gjerne en kombinasjon av ulike undervisningsmetoder for å øke studentens læringsutbytte. Noen av undervisningsmetodene medfører aktiv deltakelse av studentene gjennom løsning av case i grupper, diskusjoner i klassen og presentasjoner.

Last Modified: 25.04.2017 10:10