BM i Helseledelse

20

feb
ons
12:25

Årsenhet i helseledelse

For deg som ikke ønsker å ta en full bachelorgrad kan du få en grunnleggende lederutdanning gjennom å ta programmene Grunnstudiet - ferdigheter i helseledelse kombinert med fordypningsstudiet - helsetjenestenes rammebetingelser.

For deg som ikke ønsker å ta en full bachelorgrad (eller evt. ikke har 90 sp fra tidligere utdanning), kan du få en grunnleggende lederutdanning gjennom Grunnstudiet - ferdigheter i helseledelse  (30 sp), evt. kombinert med Fordypningsstudiet - helsetjenestens rammebetingelser (ytterligere 30 sp). Disse to programmene utgjør til sammen et årsstudium. Studiene gjennomføres på deltid med 6 samlinger a 2-3 dager i kombinasjon med nettundervisning.

 

Last Modified: 15.09.2017 14:01