Kjernefag

16

feb
lør
20:30

Grunnutdanning i ledelse

Grunnutdanningen i ledelse består av 4 kurs, hvert på 7,5 studiepoeng, som tilsammen dekker fagkravet til kjernefagene i Bachelor of Managementgraden. Det kan også tas som en ettårig lederutdanning på deltid uavhengig av bachelorgraden.

Grunnutdanningen i ledelse er en praktisk orientert lederutdanning som til sammen utgjør 30 studiepoeng (ett år på deltid ved normal progresjon).  

Etter ett års studieinnsats vil studentene sitte igjen med en bred grunnleggende kompetanse innen ledelse, økonomi, markedsføring og logistikk. De skal også gjennom programmet ha tilegnet seg flere nyttige ledelsesverktøy som gir gode forutsetninger for å fungere godt i en lederrolle.

Programmet består av følgende kurs (hvert på 7, 5 studiepoeng):

For nærmere beskrivelse av læringsmål, se kursbeskrivelsene til hvert enkelt kurs.

Du kan nå kombinere Grunnutdanning i ledelse med et av BIs bachelorprogrammer. Kombinasjonen vil gi deg vitnemål for Årsenhet i ledelse.

Opptakskrav

Studiet krever ingen spesielle forkunnskaper, men det er en fordel om du har noen års arbeidserfaring.

Gjennomføring

Grunnutdanning i ledelse gjennomføres over to semestre, med undervisning i moduler. Som nettstudie gjennomføres programmet med en kombinasjon av intensiv undervisning på samlinger og bruk av undervisningsplattform på Internett.

Last Modified: 25.04.2017 10:10