Læringsmål

20

feb
ons
13:04

Læringsmål

​Det er utarbeidet følgende mål for læringen for kandidater som har fullført og bestått tre programmer og som med det oppnår graden Executive Master of Management:

Kunnskapsmål
Studentene får i studiet grundig kjennskap til sentrale teorier, begreper og praktiske eksempler innenfor tre fag som er relevant i en ledelsessammenheng. Studentene får også kunnskap om hvordan teorier og begreper kan anvendes i praksis, og til hvordan man kan konsultere teorier for å finne løsninger på praktiske utfordringer. Studentene får dessuten kunnskap om hvordan man selv kan skaffe seg forskningsbasert kunnskap innenfor ledelse og anvende disse.

Ferdighetsmål
Studentene får gjennom studiet utviklet analytiske ferdigheter som kan anvendes til understøtte beslutninger i organisasjoner. Gjennom en undervisning som legger vekt på å kombinere forskningsbasert kunnskap med egne erfaringer vil evnen til å utvikle selvstendige analyser bli styrket. Disse ferdighetene vil utvikle studentenes evner til å utøve ledelse

Holdningsmål
Etter utdanning skal studentene på et selvstendig grunnlag være i stand til å kunne ta beslutninger og bidra i større beslutningsprosesser. Studentene skal kunne ta ansvar og være i stand til å lede andre mennesker på en selvstendig og reflektert måte.

 

Last Modified: 25.04.2017 10:12