Kursbeskrivelser

16

feb
lør
20:31

Kursbeskrivelser

Nedenfor følger linker til kursbeskrivelsen for det enkelte Master of Management-program som tilbys studieåret 2016/2017. Programporteføljen kan variere noe mellom de enkelte studieårene. 

                                                                                                                                                                                                                                                                             
KurskodeKursnavnStudie-poeng
MAN 3172/3173/3174/3175Analytics for Strategic Management30
MAN 2832/2833/2834/2835Anvendt økonomi og ledelse30
MAN 8898/8998/2274/2275Bedriftsøkonomisk analyse med beslutningsverktøy30
MAN 5797/5897/2246/2247Consulting30
MAN 3147/3148/3149/3150Corporate Communication Management30
MAN 3025/3026/3027/3028Digital kommunikasjonsledelse30
MAN 2119/2120/2282/2283Endringsledelse30
MAN 3119/3120/3121/3122Finansiell rådgivning30
MAN 1582/1583/1584/1585Finansiell strategi30
MAN 3097/3098/3099/3100Grønn vekst og konkurransekraft30
MAN 3064/3065/3066/3067Helse, miljø og sikkerhet (HMS)30
MAN 3160/3161/3162/3163Helseledelse30
MAN 4097/4197/2270/2271Human resource management30
MAN 3056/3057/3058/3059Identitet og merkevarebygging30
MAN 2215/2216/2227/2228Intern revisjon; governance -risikostyring - intern styring og kontroll30
MAN 2205/2206/2207/2208International management30
MAN 2540/2541/2542/2543Kommunikasjon i organisasjoner30
MAN 3168/3169/3170/3171Kulturledelse30
MAN 2331/2332/2333/2334Ledelse; makt og mening30
MAN 2507/2508/2509/2510Lederutvikling i organisasjoner30
MAN 3111/3112/3113/3114Makroøkonomi og finansielle markeder30
MAN 3115/3116/3117/3118Markedsorientert ledelse30
MAN 2418/2419/2420/2421Nyskaping og kommersialisering30
MAN 2135/2136/2258/2259Personal- og arbeidsjus30
MAN 2974/2975/2976/2977Prestasjoner i organisasjoner30
MAN 2836/2837/2838/2839PR-ledelse og strategisk kommunikasjon30
MAN 2434/2435/2436/2437Prosjektledelse30
MAN 2708/2709/2710/2711Påvirkning og makt i lederrollen30
MAN 3081/3082/3083/3084Samspill og ledelse; anvendt organisasjonspsykologi30
MAN 3180/3181/3182/3183Strategisk forretningsutvikling og innovasjon30
MAN 2965/2966/2967/2968Strategisk ledelse30
MAN 2319/2320/2321/2322Teamledelse30
MAN 2115/2116/2225/2226Økonomi for beslutningstakere30


Last Modified: 25.04.2017 10:12