Gjennomføring

15

feb
fre
22:21

Gjennomføring

​Kjernen i Executive Master of Management er å gi deg kompetanse til å omsette teori i praksis. Det stilles derfor krav til både teoretisk og praktisk bakgrunn ved opptak.


Oppbygging av Executive Master of Management

Graden består av tre masterprogrammer, hvert med 4-7 intensive samlinger over ett år. Du kan ta hvert program frittstående uten å forplikte deg til å ta hele graden.

Du bygger selv innholdet i mastergraden din ved å velge blant mer enn 40 programmer, fra ledelse til markedsføring og økonomi. Resultatet er en lederutdanning med fokus på de fagområdene som er mest relevante for din karriere.

Evalueringsformen er som hovedregel, et større prosjektarbeid innenfor de rammer som settes i det enkelte program og som går gjennom hele studietiden, samt en skriftlig individuell eksamen.

Endringer på Executive Master of Management
Fra høsten 2017 iverksetter Handelshøyskolen BI endringer for ytterligere å styrke graden Executive Master of Management. For deg som student betyr endringene:

  • Fortsatt full fleksibilitet på hvilke tre programmer som skal utgjøre din EMM grad.
  • Studenter som tar sitt første eller andre program kan skrive prosjektoppgave med studenter som tar sitt tredje program.
  • I hvert program jobber studentene med en prosjektoppgave, som teller 60% av den totale evalueringen (karakteren). Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil 3 studenter. Individuell evalueringsform teller 40% av total karakter i programmet. Individuell evaluering kan være hjemmeeksamen, skoleeksamen, prosessevaluering, eller annen evalueringsform tilpasset det enkelte program.
  • Økt veiledning og kursing i vitenskapelig metode:
    • Nyutviklet online modul i vitenskapelig metode
    • Veiledningsressurs på prosjektoppgave økes til 4 timer pr oppgave

Prosjektoppgaven i hvert program vil ha et omfang på inntil 40 sider.

Last Modified: 25.04.2017 10:12

Gratis nettkurs i studiestrategi

Vil du forbedre studieteknikken din? BI tilbyr et gratis, nettbasert kurs i studiestrategier for videreutdanningsstudenter ved alle våre studiesteder.