Generell informasjon

20

feb
ons
12:27

Generell informasjon

​​Graden Executive Master of Management er offentlig godkjent og består av tre valgfrie Master of Management programmer. Det enkelte program er selvstendig, kompetansegivende og avsluttende. Hvert av programmene utgjør 30 studiepoeng.


Det enkelte Master of Management program gjennomføres over ett år med 5-6 intensive studiesamlinger, hver med en varighet på 3-5 dager.

I hvert program jobber studentene med en prosjektoppgave,
som teller 60% av den totale karakteren. Prosjektoppgaven
kan skrives individuelt eller i grupper på inntil 3 studenter.
Individuell vurderingsform teller 40% av total karakter i
programmet. Individuell vurdering kan være hjemmeeksamen,
skoleeksamen eller annen vurderingsform tilpasset det enkelte program.

Executive Master of Management-modellen

 

 


 

Last Modified: 25.04.2017 10:12