Godkjenning av annen utdanning

15

feb
fre
22:26

Godkjenning av annen utdanning

​Studenter kan få godkjent ekstern utdanning med inntil 30 studiepoeng som del av en Executive Master of Management-graden.

Studenter kan få godkjent ekstern utdanning med inntil 30 studiepoeng som del av graden Executive Master of Management. Det forutsettes at denne utdanningen er på masternivå, er akkreditert, har et ledelsesperspektiv og at den er erfaringsbasert eller at studenten har tatt dette i forbindelse med etter- og videreutdanning tilknyttet sitt arbeid.

Ekstern utdanning som godkjennes inn tilsvarende et masterprogram, skal i utgangspunktet være et sammenhengende 30 studiepoengs program, eller om det består av mindre enheter, være beslektet slik at det kan sees på som et helhetlig program. Det kan godkjennes maksimalt to enheter der den minste enheten må være minimum 10 studiepoeng.

Det avsluttende programmet må gjennomføres på BI.

Last Modified: 25.04.2017 10:12