Karaktersystemet

19

feb
tir
13:54

Karaktersystemet

Det vises til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Handelshøyskolen BI, § 5-16 Karakterer.

 Ved Handelshøyskolen BI benyttes følgende karakterskalaer:

 • Bestått / Ikke bestått

 • Bokstavkarakterer fra A til E for "Bestått", og F for "Ikke bestått". Dårligste karakter som godkjennes for bestått eksamen er bokstaven E, der A er beste ståkarakter, E dårligste ståkarakter og F ikke bestått (stryk).

 

De generelle, kvalitative beskrivelsene av vurderingskriteriene som legges til grunn for sensurering med bokstavkarakterskalen er følgende:

  A = Fremragende
  Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.

  B = Meget god
  Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.

  C = God
  Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de fleste områder.

  D = Nokså god
  En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet

  E = Tilstrekkelig
  Prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.

  F = Ikke bestått
  Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.

Les mer om Retningslinjer for bruk av det nasjonale karaktersystemet (Kunnskapsdepartementet).

 

Last Modified: 25.04.2017 10:12