Valgfrie studiepoeng

21

feb
tor
09:21

Valgfrie studiepoeng

​90 av de 180 studiepoengene i Bachelor of Management-graden er valgfrie. Det betyr at du kan innpasse inntil 90 studiepoeng høyere utdanning fra BI eller andre høyskoler/universitet i graden (evt innpassing av kjernefag kommer i tillegg).

​Eksempler på valg av 90 frie studiepoeng

Dersom du ikke har utdanning som kan innpasses i Bachelor of Management-graden anbefaler vi at du begynner på bedriftsøkonom- eller markedsøkonomstudiet. Begge studiene inkluderer kjernefagene. Deretter kan du velge å gjennomføre kandiatstudiet i økonomi og administrasjon, eller du kan velge kurs eller programmer fra BIs portefølje, som er relevante for deg i nåværende jobb eller for fremtiden. Alternativt anbefaler vi Grunnutdanning i ledelse, som også dekker gradens kjernefag.

Dersom du har utdanning som kan innpasses i de 90 valgfrie studiepoengene, men ikke fyller hele bolken, kan du velge enkeltkurs eller programmer innenfor et fagområde som er aktuelt for deg. Våre spesialkurs og høyskolekurs gir som regel 7,5 studiepoeng, mens bachelorprogrammene og fordypningene gir 30 studiepoeng. Spesialkurs er praktisk orienterte kurs spesielt utviklet for voksenmarkedet. Høyskolekursene er kurs som inngår i BIs tittelstudier.

Innpassing av tidligere utdanning

Eksempler på studier du kan innpasse. Du kan søke innpassing av hele studier som for eksempel bedrifts- eller markedsøkonomstudiet fra BI. Andre eksempler på innpassing er grunnfag i jus eller mellomfag fra universitet/høyskole. Offentlig godkjente kurs som gir studiepoeng kan også innpasses i graden.

Innpassing av kjernefag

Bedrifts- og markedsøkonomstudiet fra BI inkluderer kjernefagene  som er obligatorisk i Bachelor of Management-graden. Har du gjennomført et av disse studiene dekker du kravene til kjernefag. Har du gjennomført og bestått eksamen i tilsvarende fag ved et annet studiested enn BI, kan de søkes innpasset i graden.

Innpassing av forsikringsutdanning
Alle enkeltkurs fra BI Forsikring kan innpasses i Bachelor of Managment-graden. I tillegg så kan fullført  Høyere forsikringseksamen inngå som et av de valgfrie bachelorprogrammene (30 studiepoeng).

Ta gjerne kontakt med oss for å få din bakgrunn vurdert.

  

Last Modified: 25.04.2017 10:12