Studiemodellen

18

feb
man
17:41

Opptakskrav

Kjernefag

Kurs fra følgende fagområder må være dekket for å få godkjent en Bachelor of Management-grad:

  • Ett høyskole- eller spesialkurs (á 7,5 studiepoeng) innenfor Bedriftsøkonomi.

  • Ett høyskole- eller spesialkurs (á 7,5 studiepoeng) innenfor Markedsføring.

  • To høyskole- eller spesialkurs (á 7,5 studiepoeng) innenfor Organisasjon og ledelse. Alternativt kan et av disse erstattes med et kurs i prosjektledelse eller strategi.

Bachelorprogram 

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper utover praktisk arbeidserfaring, men for programmene innenfor ledelse anbefales grunnleggende kunnskap i organisasjon og ledelse. 

Fordypninger

For å ta fordypning må du ha 2 års høyskoleutdanning innen økonomi og administrasjon, markedføring eller tilsvarende. Du må også ha grunnkurs i statistikk  (eller tilsvarende) fra 1. år på bachelorstudiet. En del av fordypningene har også tilleggskrav i form av spesifikke fagområder som må være dekket. 

Avsluttende bachelorprogram, Leadership in Action

Generell studiekompetanse eller realkompetanse og fullført og bestått minimum 90 godkjente studiepoeng fra høyskole universitet. Fylt 25 år. Minst fire års arbeidserfaring.

Last Modified: 25.04.2017 10:12