Leadership in Action

20

feb
ons
12:28

Leadership in Action

- er det avsluttende og tittelgivende programmet i Bachelor of Management-graden.

Målet med programmet er å gi en avsluttende og reflektert utdanning på bachelornivå innen fagområdet ledelse og organisering. Programmet er både prosess- og kunnskapsbasert, tilpasset voksne studenter og yrkesaktives læringssituasjon. Det knytter de ulike fagene sammen og sørger for at det gis en solid og helhetlig lederutdanning.

Programmet står faglig på egne ben og kan også anbefales som et selvstendig og frittstående lederprogram uavhengig av bachelorgraden.

Leadership in Action er en kombinasjon av:

  • prosessorientert samarbeidslæring og spennende møter med yrkesaktive deltakere med erfaringer fra mange bransjer

  • valgmuligheter og tilpasset "skreddersøm" av en del av kurslitteraturen og individuell læringsoppgave

  • prosjektoppgave nyttig for den enkeltes interesse og evt. virksomhet

  • forankring i en egnet kunnskapsramme og personlig veiledning til videre læring

  • og bruk av aksjonslæring og aktiv refleksjon for å øve en dypere bevissthet om sider ved ledelse og organisering

 

Last Modified: 25.04.2017 10:12