Gjennomføring

19

feb
tir
13:54

Gjennomføring

For å gi best mulig integrert læring i teori/praksis baseres programmet på aktiv deltakelse fra studentene, forankret i regelmessig tilstedeværelse og ansvar for egen læring. Det er obligatorisk deltakelse på alle samlinger, og studenten må sette av nok tid til å arbeide med programmet. Merk derfor at fravær skal holdes på et absolutt minimum og de må meldes på forhånd og må alltid godkjennes av kursledere. Hovedregelen er fullt fremmøte som kan skape spesielt godt læringsmiljø.

Det forutsettes deltakelse på alle samlinger for å få godkjent eksamen i kurset. Det innebærer normalt deltakelse på alle samlingene og i alle pålagte læringsoppgaver. (Ved eventuell sykdom eller lignende kreves vanligvis deltakende læring i forhold til alle delkurs, samt tilstedeværelse i minst 75 prosent av samlingene).

I programmets pålagte læringsoppgaver inngår studenters bidrag til større, organiserte læringsøvelser eller tilsvarende (jf. ekstraoppgaver). Det kreves deltakelse på samlinger i tillegg til fullført og bestått eksamen, 30 studiepoeng, for å få utstedt vitnemål i programmet.

Femte samling (Fjerde samling for nettstudentene) foregår på eksternt sted, og kostnadene (reise/opphold) belastes studenten.

Mer detaljert informasjon finner du i kursbeskrivelsen på @BI.

Last Modified: 25.04.2017 10:11