Bachelorprogram

21

feb
tor
08:44

Bachelorprogram

 

Bachelorprogrammene gir faglig fordypning og spisskompetanse innenfor utvalgte fagområder, og er på 30 studiepoeng. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper utover praktisk arbeidserfaring.

De kan inngå i Bachelor of Management-graden, men kan også gjennomføres som enkeltstående program.

 Portefølje 2017/2018

Nytt fra høsten 2014 er at du kan kombinere et av BIs bachelorprogrammer med grunnutdanning i ledelse. Kombinasjonen vil gi deg vitnemål for Årsenhet i ledelse.

Bachelorprogrammene er utviklet for deg som har noen års yrkeserfaring og ønsker faglig fordypning og spisskompetanse. Hvert program utgjør 30 studiepoeng. Det legges spesiell vekt på å kombinere teori, erfaring og praktisk læring. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper utover praktisk arbeidserfaring. Et bachelorprogram gjennomføres over to semestre. Undervisningen er konsentrert i perioder (moduler) med samlinger på tre til fem dager.

Dersom du tidligere har gjennomført en spesialisering/bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI , ta kontakt for en vurdering av om denne kan godkjennes i Bachelor og Management-graden. Spesialiseringen/bachelorprogrammet må være gjennomført ved Handelshøyskolen BI for å kunne innpasses i graden.

Last Modified: 03.08.2017 09:19