BM i Helseledelse

20

feb
ons
12:58

BM i helseledelse

Bachelor of Management med fordypning i helseledelse er en fleksibel studiemodell for de som ønsker en lederstilling i helsesektoren.

Graden er spesielt utviklet for studenter som har jobbet noen år, og som ønsker å utvikle og formalisere sine lederferdigheter. Modellen passer for de som har offentlig godkjent helsefaglig utdanning fra videregående skole eller høyskole.

Graden består av fire hoveddeler

EVU_kake_helse_12.png

Det anbefales at programmene tas i rekkefølgen: Grunnstudiet – Fordypningsstudiet – Leadership in Action .Programmene gjennomføres med fem til seks samlinger i kombinasjon med aktiviteter på læringsplattformen på nettet.

 

Studiets overordnete mål

Bachelor of Management skal bidra til å utvikle studentenes lederferdigheter gjennom formidling av forskningsbasert kunnskap innenfor ledelsesrelevante fagområder. Dette skjer i et innovativt og engasjerende læringsmiljø der studentenes erfaringer inngår som et vesentlig element. Koblingen mellom BIs forskningsbaserte kunnskapsformidling og studentenes praksiserfaring skal sikre relevans og aktualitet. Gjennom å tilegne seg et begrepsapparat skal studentene også bli i stand til å reflektere over egen rolle og praksis.

Læringsmål

Studiemodellen er spesielt utviklet for studenter som har jobbet noen år i helsesektoren, og som ønsker å utvikle og formalisere sine lederferdigheter. Graden utgjør 180 studiepoeng og tidligere utdanning på inntil 90 studiepoeng fra helsesektoren, skal inngå som en del av graden.

Undervisningen tar utgangspunkt i sektorens egenart. Studiet gir kunnskap om ledelse og organisasjonsatferd, noe som skal gjøre deltakerne i stand til å ivareta verdier, profesjonsnormer og resultatkrav. Studentene skal ha lært seg ulike strategier for å styrke samspillet mellom ledere og medarbeidere. De skal også gjennom studiet ha tilegnet seg ulike praktiske verktøy for å utvikle et godt arbeidsmiljø.

På et mer overordnet nivå, skal studentene gjennom studiet ha fått innsikt i sektorens politiske, økonomiske, organisatoriske og rettslige rammebetingelser, samt forståelse for profesjonenes sterke stilling og særtrekk i helsevesenet.

Ledelsesperspektivet belyses fra forskjellige vinkler i bachelorprogrammene og det avsluttende bachelorprogrammet – Leadership in Action – knytter dem sammen og sørger for at studentene får en solid og helhetlig lederutdanning.

For mer informasjon om det enkelte kurs og programmer - se kursbeskrivelsene
.

 Programmene

Studiemodellen er bygget opp av tre bachelorprogrammer:

Programmene kan tas enkeltvis og eventuelt senere settes sammen til en grad.

 

Last Modified: 25.04.2017 10:11