Utdanningsplan

15

feb
fre
22:13

Utdanningsplan

​En utdanningsplan er en individuell plan for gjennomføring av et studium eller studieprogram som utarbeides mellom høyskolen og den enkelte student, med sikte på at studenten skal kunne nå sitt læringsmål på normert tid.

​Hva er en utdanningsplan?

En utdanningsplan inneholder bestemmelser om høyskolens ansvar og forpliktelser overfor studenten, og studentens forpliktelser overfor høyskolen og medstudenter (jf. forskrift om opptak, studier og eksamen ved Handelshøyskolen BIm § 3-1 Definisjoner og § 4-2 Universitets- og høyskoleloven) 

Hvem får utdanningsplan?

Bachelorstudenter på studier av minimum 60 studiepoengs omfang skal ha utdanningsplan.

Hvem får ikke utdanningsplan på sine personifiserte sider?
Foreløpig er det kun bachelorstudenter som får utdanningsplan på sine personlige sider i studentportalen @BI. Øvrige studenter ser sin utdanningsplan under "Om studier og kurs". 


Last Modified: 25.04.2017 10:11